Slovenská flóra

Platforma iNaturalist sa na Slovensku zviditeľnila najmä v súvislosti s aprílovým podujatím City Nature Challenge Bratislava 2024. Existuje na nej však mnoho ďalších projektov, ktorých sa záujemcovia o občiansku vedu môžu zúčastňovať po celý rok (alebo v určitom vegetačnom období). Jedným z najatraktívnejších je projekt… pokračuj

Evolúcia mäsožravosti

Pri slovnom spojení potravový reťazec si každý predstaví kruhovú schému, v ktorej šípka smeruje od rastlín k hmyzu a ďalej k ostatným živočíšnym druhom. Existuje však zaujímavá skupina rastlín, pre ktoré toto poradie neplatí. Voláme ich mäsožravé rastliny. Mäsožravosť je v prípade rastlín schopnosť znehybniť… pokračuj

Milovníci rastlín, nie poľnohospodárstva

Na rozdiel od mnohých svojich súčasníkov lovci a zberači žijúci v kamennej dobe v Maroku mali prevažne rastlinnú stravu. Napriek tomu, že celé tisícročia pojedali miestne žalude, pistácie a divoký ovos, nezačali ich nikdy pestovať. To popiera teóriu, podľa ktorej silné spoliehanie sa na rastliny… pokračuj

Spirituálne svedectvo rastlín

Analýzy zvyškov kvetov a iných rastlín, ako aj ďalších artefaktov, ktoré sa našli v ruinách chrámov vo filištínskom meste Gat, podporujú ich egejský pôvod. Nemecký egyptológ, historik, spisovateľ a publicista Friedrich-Karl Kienitz (1925 – 2012) vydal v roku 1981 knihu o záhadných subjektoch a udalostiach… pokračuj

Opeľovače v priemyselnom areáli

Takmer 90 percent divorastúcich druhov rastlín na svete závisí od prenosu peľu živočíchmi. Tieto rastliny sú dôležité pre ďalšie fungovanie ekosystémov, pretože sú zdrojom obživy pre mnohé živočíšne druhy, slúžia im ako obydlie a prinášajú im ďalší úžitok. Biologická diverzita, rôznorodosť živých foriem od genetickej… pokračuj

Klenoty Devínskej Kobyly

Pod slovom orchidea si väčšina ľudí predstaví nádhernú ozdobnú izbovú rastlinu s veľkými kvetmi na vysokých stonkách, ktoré sa pôvodne vyskytujú najmä v teplých oblastiach sveta na miestach s bujnou vegetáciou. No aj na našom území nájdeme tieto klenoty rastlinnej ríše. Najväčšie množstvo rozmanitých zástupcov… pokračuj

Podzemná palma

Palmy z čeľade Arecaceae môžu byť veľmi rôznorodé, jedna z nich je však výnimočná. Kvety a plody druhu Pinanga subterranea rastú úplne pod zemou. Palmu objavili vedci v 90. rokoch minulého storočia na ostrove Borneo, no opísaná bola až v roku 2023. Domorodí ľudia ju… pokračuj

Kvetinová pošta

Neexistuje azda odvetvie vedy, v ktorom by nebolo možné prispieť k všeobecnému poznaniu aj bez predchádzajúceho formálneho vzdelania. A neexistuje veda, ku ktorej by v histórii neprispievali ženy. Bez ohľadu na to, či sa to od nich očakávalo, alebo nie. Izabela Textorisová (1866 – 1949),… pokračuj

Skryté vzťahy v lese

Borovica lesná je na území Slovenska druhou hospodársky najvýznamnejšou ihličnatou drevinou. Medzi časté príčiny jej odumierania patrí rozšírenie podkôrneho hmyzu. Borovica lesná (Pinus sylvestris L.) je ihličnatá drevina z čeľade borovicovité (Pinaceae). Na území Slovenska rastie prevažne v oblastiach s plytkými pôdami na vápencoch, dolomitoch… pokračuj

Spotené kríky

Pot udržuje niektoré zvieratá v horúčavách chladné. Slané sekréty však takto slúžia aj jednému púštnemu kríku. Tamariška bezlistá (Tamarix aphylla) využíva zmes solí na získavanie vody zo vzduchu. Tamariške bezlistej sa darí v suchých, na soľ bohatých pôdach nížin na Blízkom východe. Je to halofyt,… pokračuj