Inovácie z dielní študentov

Mladí informatici bojujú s korupciou, trénujú umelú inteligenciu či vyvíjajú systém pre inteligentné parkovanie.

Nápady a inovácie študentov

Študenti inovujú podľa požiadaviek praxe a získavajú podnikateľské zručnosti – to je projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý realizuje Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a riešia projekty priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Cieľom je vytvoriť v siedmich krajinách Podunajska laboratóriá otvorených inovácií na podporu spolupráce mladých inovátorov s praxou.

Prof. Mária Bieliková, garantka predmetu tímový projekt na FIIT STU.

Nezostanú v zásuvke

V riešených témach mladí informatici bojujú s korupciou a zlepšujú vyhľadávanie v databázach zmlúv verejných inštitúcií. Zatraktívňujú vzdelávanie pomocou aplikácií vo virtuálnej realite. Vyvíjajú lepšie odporúčacie algoritmy pre e-shopy. Navrhujú systém inteligentného parkovania, ale aj trénujú umelú inteligenciu, aby vedela kvalitnejšie odpovedať na otázky klientov. Tieto projekty študenti riešia na základe požiadaviek konkrétnych firiem, mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. Účelom projektu DA-SPACE je to, aby inovatívne nápady študentov nekončili v zásuvke. Tradičný spôsob inovácií v podnikoch vychádza z výsledkov vlastného výskumu výrobkov, služieb či procesov, ktoré sa ďalej vyvíjajú do podoby určenej na trh. Takéto inovácie si podnik chráni pred konkurentmi a poznáme ich ako uzatvorené inovácie. Súčasné požiadavky na vyššiu rýchlosť a efektívnosť inovačných procesov viedli k vzniku odlišného správania sa podnikov – k otvoreným inováciám. Podniky v inovačnom procese spolupracujú so zákazníkmi a nadväzujú spoluprácu s vonkajším prostredím: univerzitami, výskumnými inštitúciami, dokonca aj s konkurentmi s cieľom využiť ich inovačný potenciál na vzájomný úžitok. Vznikajú tak otvorené inovačné platformy, ktoré prostredníctvom internetu úspešne komerčne sprostredkúvajú takéto formy spolupráce, vysvetľuje Ma- rián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu STU v Bratislave.

Najobľúbenejší predmet

Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tento rok riešia tímy 27 projektov. Osem z nich v rámci projektu DA-SPACE, v ktorom študentom pribudli aj prednášky zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú startupy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom. Ako hovorí profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu tímový projekt na FIIT STU, tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to aj dôsledok toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Vytvára sa tak nová spolupráca s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a posilňuje sa spolupráca univerzity s praxou, dodáva M. Bieliková.

Andrea Settey Hajdúchová
STU v Bratislave Foto STU

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 03/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.