7A Mikroskopický obraz pyramidálnej mikroštruktúry