Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021

Hľadáte priestor na prezentáciu vašich štúdií, nových poznatkov a hypotéz? Už XIII. rok vám pod hlavičkou OZ Preveda prinášame zaujímavé podujatie určené prevažne mladým vedeckým pracovníkom a študentom II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Budeme radi, ak využijete túto možnosť prezentácie a spoločne sa nám podarí prispieť k podpore predstaveniu kvalít mladej vedeckej obce. Interaktívne prostredie, neformálna diskusia, hodnotenie a hlavne množstvo skvelých vedeckých príspevkov pod jednou online platformou. To všetko nájdete na web stránke podujatia: www.preveda.sk/conference.

V rámci aktuálneho ročníka je pre vás pripravených celkovo 12 zaujímavých tematických sekcií:

 • Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
 • Molekulárna biológia a genetika
 • Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
 • Omiky
 • Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 • Biomateriály
 • Biotechnológie a potravinárske technológie
 • Analytika v biologických vedách
 • Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
 • Ekológia a environmentalistika
 • Otvorená sekcia
 • SARS-CoV-2

Posledný termín na prijímanie abstraktov a posterov, respektíve prezentácií je 30. 4. 2021 (vrátane). Registrácia je už otvorená!
Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov.
Zapojte sa a možno práve vy získate prestížne ocenenie Preveda 2021.
Hlavnú cenu Preveda 2021 poskytol generálny partner podujatia spoločnosť BASF Slovensko spol s. r. o.
Finančný dar pre výhercov do súťaže poskytol generálny partner podujatia spoločnosť LABO-SK, s. r. o.
Aktuálny ročník konferencie prebehne kompletne dištančnou formou.
Prajeme vám všetkým pevné zdravie a veľa energie do ďalších dní! Tešíme sa na vašu účasť a skvelé príspevky.

Realizačný tím OZ Preveda,
M. Ferko, ÚVS CEM SAV
P. Farkaš, CHÚ SAV