Internetová kaviareň v Bratislave

Kaviareň Múzeum v budove Slovenského národného múzea v Bratislave bude už čoskoro opäť otvorená. Okrem občerstvenia pre návštevníkov i širšej verejnosti tu vznikne aj kultúrny priestor na prezentáciu aktivít múzea, foto Vladimír Ješko.

V októbri 1996 sme priniesli článok o tom, že v Bratislave otvorili internetovú kaviareň. Bola to vtedy tretia kaviareň tohto typu na Slovensku. V súčasnosti už neexistuje.

Internet sa na konci deväťdesiatych rokov zavádzal najmä vo firmách a na školách. Až neskôr, s poklesom cien pripojenia, sa začal presadzovať aj v domácnostiach. Dnešné mobilné zariadenia môžu byť k internetu pripojené nonstop a mobilné kaviarne tak nie sú potrebné. Na druhej strane, takmer každá kaviareň či reštaurácia je aj internetová, pretože obvykle ponúka rýchle a bezplatné pripojenie cez WiFi. Prečítajte si, čo sme písali o prvej kaviarni, ktorá ponúkla Bratislavčanom pripojenie k internetu.

R

Osveta a výchova

Po pražskej Cybeterii, banskobystrickej Ďatelinke a košickej internetovej kaviarni bolo v týchto dňoch aj pre všetkých Bratislavčanov sprístupnené zariadenie, kde má verejnosť k dispozícii internet. Ide o zariadenie Slovenského národného múzea, ktoré si dalo do svojho programu predovšetkým informačné a osvetové úlohy. Jeho ambíciou je oboznámiť najširšiu verejnosť s Internetom, vyvolať všeobecný záujem o túto informačnú sieť a pomáhať rozširovaniu počtu jej účastníkov na Slovensku. Rovnako však chce svoje pôsobenie zamerať aj na kultúrne inštitúcie, predovšetkým na múzeá a galérie. Nové zariadenie dostalo jazykolomný názov Klub Internet-multimédiá. Situované je v priestoroch niekdajšej povestnej bratislavskej múzeumky (oficiálny názov tejto kaviarne bol Kaviareň Múzeum, pozn. redakcie), ktorá v súčasnosti obnovila aj svoju tradičnú kaviarenskú prevádzku vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea a zabezpečuje aj obsluhu návštevníkov klubu priamo za počítačom. Klub je tu pre každého a denne vrátane soboty a nedele. Otvorený je od 9.00 do 21.00 hodiny.

Čo ponúka klub internet-multimédiá svojim návštevníkom?

V príjemnom prostredí, vyčlenenom z monumentálnej kaviarne, v priestore intímnejšej bočnej lode čaká na záujemcov desať výkonných počítačov, napojených cez router 64 KB dátovou linkou na internetový server Eurotelu, ktorý sľubuje rýchle spojenie. Stála služba návštevníka nielen uvedie k počítaču, ale v prípade, že to potrebuje, ochotne pomôže pri základných krokoch, vysvetlí potrebné úkony, pomôže pri orientácii vo WWW a pri vyhľadávaní jednotlivých adries. V prípade, že nie je ani jeden počítač voľný, možno vyplniť čas štúdiom literatúry z oblasti výpočtovej techniky alebo si prelistovať odborné časopisy. Pravidelným hosťom klub umožní členstvo a zabezpečí im zriadenie vlastnej schránky. Okrem Internetu je tu ešte jeden súčasný hit milovníkov počítačov – multimédiá. Multimediálne počítače sú prepojené LAN, čo umožňuje napríklad hru viacerých účastníkov. Vybavené sú slúchadlami, takže sa jednotliví používatelia navzájom nevyrušujú prehrávaním audiosúborov.

Z pripravovaného programu klubu

Klub pripravuje široké spektrum školení: od základov práce s počítačom cez demonštrácie používania kancelárskych softwarov až po špeciálne programátorské kurzy. Na tieto účely sa dá kapacita klubu rozšíriť zo štandardných 10 na 20 počítačov. Súčasťou programu klubu sú aj pravidelné prezentácie noviniek z oblasti softwaru i hardwaru, predvádzanie nových elektronických titulov, oboznamovanie so zaujímavými stránkami WWW. Na tento účel je klub vybavený veľkoplošným projektorom. Slovenské národné múzeum hľadá cesty, ako propagovať vlastné podujatia a pritiahnuť návštevníkov na výstavy a expozície. Internet mal byť jedným z prostriedkov ako zatraktívniť programy múzea. Postupne sa však úvahy o jeho poslaní posunuli z polohy návštevníckej atrakcie do kvalitatívne vyššej sféry a stúpali aj nároky na technické a programové vybavenie.
Vyšlo v Quarku v októbri 1996