Inventúra zo vzduchu

Dron počíta palety na vonkajších plochách výrobného závodu v automobilke Škoda.

Inventura dronem, Škoda Auto, logistika.

Bezposádkové lietajúce prostriedky, pre ktoré sa vžilo označenie drony, sa v súčasnosti využívajú na plnenie rozmanitých úloh, a to v civilnej i vojenskej sfére. Zaujímavou aplikáciou dronov sa môže pochváliť česká automobilka Škoda Auto. V rámci implementácie zásad štvrtej priemyselnej revolúcie automobilka od mája minulého roku testuje dron, ktorý je schopný zo vzduchu identifikovať a počítať palety na vonkajších plochách hlavného výrobného závodu v Mladej Boleslavi. Dron, ktorý vznikol v spolupráci logistického oddelenia firmy Škoda s českou firmou Robodrone, ukazuje cestu k budúcemu využívaniu týchto bezposádkových lietajúcich prostriedkov pri inventarizácii za bežnej prevádzky. Šesťrotorový dron, odvodený od modelu Kingfisher firmy Robodrone, môže lietať rýchlosťou až 20 km/h a uvezie náklad s hmotnosťou do 5 kg. Počas terajšej skúšobnej fázy dron trikrát denne autonómne zaznamenáva počet prázdnych paliet na vonkajších plochách jednej z výrobných hál v Mladej Boleslavi. Zistené údaje sa prenášajú do IT-systémov logistiky firmy, kde sa spracovávajú. Pretože sa pozície paliet pomocou bežnej technológie na báze známeho navigačného systému GPS nedajú zistiť s dostatočnou presnosťou, dron je vystrojený technológiou LIDAR. Skratka LIDAR znamená Light Detection and Ranging, čiže detekcia svetla a meranie vzdialenosti, a ide o metódu presného merania vzdialenosti a rýchlosti. Snímač LIDAR zaznamená až 300 000 snímok za sekundu. Dron je navigovaný prostredníctvom trojrozmernej mapy vytvorenej spomenutou technológiou, ktorá súčasne rozpoznáva a počíta palety pomocou špeciálnych algoritmov. V strednodobom horizonte dron plynule prejde do pravidelnej prevádzky, pričom v druhej vývojovej fáze sa dočká nabíjacej stanice, z ktorej bude autonómne lietať. Škoda investovala do spomenutej technickej inovácie asi 200 000 eur.
Foto Škoda Auto

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.