Irán zahájil financovanie JE Búšehr 2 s dvoma blokmi VVER-1000

Iránska vláda 19. novembra 2016 vyčlenila 8,5 miliardy dolárov na výstavbu dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Búšehr. Do roku 2025 tu má ruská korporácia pre atómovú energiu Rosatom vybudovať bloky s reaktormi VVER-1000 uspôsobené na prevádzku v seizmicky aktívnych oblastiach.

Alí Akbar Sálehí, riaditeľ Atomic Energy Organization of Iran sa k tomu vyjadril: „Irán zahajuje financovanie projektu. Prvá transakcia sa uskutoční v priebehu dvoch týždňov.“

Základný kameň pre druhú časť jadrovej elektrárne v provincii Búšehr bol položený 10. septembra 2016. Výstavba prebieha na základe medzivládnej dohody z novembra 2014 medzi Rosatomom a Iránom, podľa ktorej má v Iráne vzniknúť 8 nových blokov s reaktormi typu VVER. Prvú dvojicu vybudujú v lokalite Búšehr v susedstve prvého bloku, ktorý unikátnym spôsobom spája ruské a západné jadrové technológie.

Celkový inštalovaný výkon týchto blokov bude 2100 MW a prispeje k zvýšeniu podielu jadrovej energetiky na výrobe elektriny v Iráne, ktorý v súčasnosti predstavuje necelé dve percentá. Projekt JE Búšehr 2 je plne financovaný iránskou stranou.

V auguste 2015 bola dokončená dvojročná skúšobná prevádzka prvého bloku JE Búšehr a bol tak plne odovzdaný iránskej strane. Jeho výstavba bola zahájená v roku 1975 nemeckou spoločnosťou Kraftwerk Union (neskôr Siemens) spoločne s druhým blokom rovnakého typu. Islamská revolúcia a neuhradené platby z iránskej strany však znamenali prerušenie tohoto projektu, kedy prvý blok bol takmer dokončený a na druhom bloku bola hotová asi polovica stavebných prác.

V roku 1995 bola podpísaná zmluva s Rosatomom o dokončení prvého bloku za použitia moderného reaktoru, ale pri využití čo najväčšieho množstva už dodaných komponentov. Odborníci zo spoločnosti Atomstrojexport, ktorá sa v rámci Rosatomu venuje exportu ruských jadrových technológií, tak spojili pôvodné západné technológie s modernými ruskými. Zariadenie tohoto bloku je zo 40 % ruského pôvodu, z 24 % nemeckej a z 36 % iránskej výroby.

Prvý blok bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2013 a používa reaktor VVER-1000 so systémami modifikovanými na prevádzku v seizmicky aktívnych oblastiach. S dokončením pôvodného druhého bloku sa nepočíta a namiesto toho vzniknú úplne nové bloky.