Jadrová elektráreň Paks-II získala súhlasné stanovisko EIA

Maďarský plán na výstavbu dvoch nových blokov VVER 1200 v jadrovej elektrárni Paks dosiahol významný medzník. Získal kladné stanovisko hodnotenia vplyvu na životné prostredie.

Kladné stanovisko projektu udelil župný úrad župy Baranya, ktorý je kompetentným orgánom pre hodnotenie vplyvu na životné prostredie v súvislosti s projektom Paks-II. Stanovisko potvrdzuje, že projekt spĺňa maďarské i európske požiadavky na ochranu životného prostredia.
Proces EIA pre dvojicu nových blokov začal 19. decembra 2014 podaním viac ako 2000-stránkové štúdie vplyvu projektu na životné prostredie. V priebehu procesu sa ďalej rozrástla z dôvodu dopĺňania informácií. Všetky dokumenty boli k dispozícii verejnosti na úrade pre životné prostredie Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska a na webe projektovej spoločnosti MVM Paks-II Ltd. V súlade s platnou legislatívou bol vykonaný aj cezhraničný proces EIA.
Úrad pre životné prostredie zapojil do hodnotenia aj verejnosť formou stretnutí s verejnosťou, ktoré sa konali v priebehu roka 2015 v celkovo ôsmich krajinách (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko). Projektová spoločnosť spoločne s vládnym splnomocnencom pre projekt JE Paks-II, Attilu Aszódim, odpovedala na otázky o realizácii tohto projektu. Počas procesu prišlo od verejnosti viac ako 500 písomných komentárov a otázok a na všetky projektová spoločnosť reagovala. Predloženú dokumentáciu hodnotil tiež maďarský úrad pre jadrovú bezpečnosť a vodohospodári. Konzultačná fáza procesu EIA skončila 26. augusta 2016.

Vizualizácia možnej podoby nových blokov v JE Paks-II
Vizualizácia možnej podoby nových blokov v jadrovej elektrárni Paks-II

Aszódi k stanovisku EIA uvádza: “Kladné stanovisko v procese EIA znamená to, že bol dokončený veľmi dlhý a dôkladný proces a bolo urobené profesionálne rozhodnutie. Pre projekt Paks-II to znamená zásadný krok v licenčnom procese. “Ďalej Aszódi uviedol, že v blízkej dobe očakáva rozhodnutie Európskej komisie o elektrárni Paks-II. Tá skúma v súvislosti s týmto projektom dva prípady: obstarávanie a financovanie projektu (či nejde o štátnu pomoc).
Koncom októbra 2016 by mala byť podaná žiadosť o umiestnenie nových blokov aj maďarskému regulátorovi. Za týmto účelom bol vykonaný prieskum lokality a teraz prebieha spracovávanie dokumentácie. “Verím, že povolenie by sme mali získať na jar budúceho roka,” povedal Aszódi.
Po procese EIA a schválenia lokality pre stavbu, bude nasledovať žiadosť o stavebné povolenie. Stavebné práce by mali začať v roku 2018, ale kedy to presne bude, závisí na tom, aké podmienky pripojí Európska komisia k svojmu schváleniu projektu.
V súčasnosti sú v jadrovej elektrárni Paks prevádzkované štyri bloky s reaktormi VVER-440, spustené v rokoch 1982 až 1987. Kompletné reaktory a ďalšie komponenty dodali české  firmy. Podľa medzivládnej dohody o výstavbe dvoch nových blokov, podpísanej na začiatku roka 2014, dodá ruská korporácia pre atómovú energiu Rosatom a jeho zahraniční dodávatelia dva bloky s reaktormi VVER-1200 a Rusko poskytne úver vo výške 10 miliárd eur na financovanie 80 % nákladov.