Januárové tvorivé dielne vo FabLab-e

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab ponúka aj v januári priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V stredu 8. 1. 2020 o 17.30 h sa v tvorivej dielni FabLab Slovensko bude konať seminár s názvom Od konvolučného autoencoderu k sémantickej segmentácii. Seminár bude viesť Andrej Lúčny. Na úvod si vysvetlíme základnú myšlienku hlbokého učenia a od nej prejdeme k segmentácii obrazu, t. j. procesu, ktorý robotovi pre každý pixel na obraze povie, do ktorej kategórie objektov patrí. Používať sa bude platforma Python a Keras. Na cvičenie je potrebné si priniesť vlastný počítač. Záujemcov o účasť prosíme, aby sa zaregistrovali e-mailom na andylucny@gmail.com, následne dostanú ďalšie pokyny (registrácia i účasť sú bezplatné).

Andrej Lúčny pochádza z Banky pri Piešťanoch a pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, kde vyštudoval odbor umelá inteligencia a získal doktorát z aplikovanej informatiky. V značnej miere pôsobí v komerčnej sfére (ME-Inspection). Je spoluzakladateľom občianskych združení Robotika.SK a Trojsten. Istý čas pôsobil ako hlavný porotca Central European Regional ACM Programming Contest a je pravidelným porotcom súťaže mobilných robotov ISTROBOT.

Aj v novom roku deti vo veku od 11 do 15 rokov dostanú vo FabLab-e príležitosť oboznámiť sa so svetom digitálnych technológií. Budú môcť pracovať s 2D/3D programami, laserom, vyrezávacím plotrom a s 3D tlačou. Členovia krúžku sa budú stretávať každý piatok od 15.30 do 17.00 h v priestoroch FabLab-u. Záujemci o prácu v tomto krúžku sa môžu prihlasovať na adrese laser@fablab.sk.

FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR, www.fablab.sk

FabLab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet – projektu realizovaného prostredníctvom programu interreg central europe spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Komentáre