Jubilujúce číslo

Oktánové číslo má už deväťdesiat rokov. Po prvý raz sa toto číslo začalo udávať v roku 1927. Vtedy bol štandardom benzín s číslom 60, prípadne 70.

Oktánové číslo paliva, ktoré je obvykle súčasťou obchodného názvu daného druhu benzínu, určuje jeho kvalitu, to znamená odolnosť benzínu proti detonačnému spaľovaniu, tzv. klepaniu motora. Toto samovznietenie môže nastať pri kompresii vo valci spaľovacieho motora.

Odolnosť proti samovznieteniu

Jedna z antidetonačných zlúčenín je metyltercbutyléter – C5H12O (MTBE); čierna – uhlík, biela – vodík, červená – kyslík. Zdroj wikipédia

Oktánové číslo vyjadruje podiel izooktánu (C8H18), ktorý má oktánové číslo 100 a má značnú odolnosť proti klepaniu, a n-heptánu (C7H16) s hodnotou 0, ktorý má, naopak, veľký sklon k detonáciám. Inými slovami: oktánové číslo hovorí o percentuálnom objemovom podiele čistého izooktánu v zmesi s n-heptánom. Napríklad oktánové číslo 95 znamená, že palivo je rovnako odolné proti samovznieteniu ako zmes pozostávajúca z 95 % izooktánu a 5 % n-heptánu. Oktánové číslo môže mať aj hodnotu vyššiu ako 100, no takéto palivo musí byť ešte odolnejšie proti samovznieteniu než čistý izooktán. Len pre zaujímavosť: v seriáli F1 sa používa 102 oktánový benzín, v iných motoristických športoch má pretekársky benzín 95 až 130 oktánov.

Antidetenátory

Takzvané primárne benzíny, ktoré získavame destiláciou ropy v rafinériách, majú vzhľadom na požiadavky moderných motorov nedostatočné, veľmi nízke oktánové číslo. Čiastočne sa síce zvyšuje špecializovanými rafinérskymi postupmi, ale aj tak je nevyhnutné pridať zložky, takzvané antidetonátory, ktoré oktánové číslo zvyšujú. Dlhé roky sa na zvyšovanie oktánového čísla používalo olovo, resp. zlúčeniny ako tetraetyl olova či tetrametyl olova, a to v koncentrácii asi 0,05 %. Olovo má však dve nevýhody: poškodzuje katalyzátor, no predovšetkým je toxické. Niet preto divu, že sa používanie olova ako antidetonátora zakázalo. V súčasnosti sa takzvané bezolovnaté benzíny skladajú zo zmesi vysokooktánových zložiek uhľovodíkov s veľkým podielom aromátov a izoparafínov. Ako antidetonačné zlúčeniny sa používajú tercamaylmetyléter (TAME), metyltercbutyléter (MTBE) alebo etyltercbutyléter (ETBE).

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 3/2017.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

Foto  Pixabay