Júlový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júlový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Doteraz najväčšiu a najstaršiu mayskú pamiatku, nachádzajúcu sa v mexickom štáte Tabasco, sa podarilo objaviť pomocou

a) detektoru kovov

b) satelitu

c) lidaru

d) špecifického druhu rastlín

2. Spoznať množstvo baníckych pamiatok umožňuje originálny virtuálny náučný chodník Cestujeme v čase

a) v Kremnici

b) v Brezne

c) v Španej doline

d) v Banskej Hodruši

3. Možnosť nazrieť priamo do krátera maaru – menšej výbušnej sopky – ponúka náučný chodník

a) Ruské v Poloninách

b) Fiľakovský hrad

c) Po pezinskom cintoríne

d) Stopy baníckej slávy v Mlynkoch

4. Dánsky robot UVD od spoločnosti UVD Robots ApS je efektívny v dezinfekcii miestností nemocníc pomocou

a) UV žiarenia

b) dýzového rozprašovača

c) ozónového generátora

d) ultrazvuku

5. Povedomie o pozíciách a pohyboch vlastného tela označujeme odborným pojmom

a) mechanocepcia

b) nocicepcia

c) termocepcia

d) propriocepcia

6. Sústava dvoch hviezd obiehajúcich okolo spoločného ťažiska, pričom z nášho pohľadu prechádza periodicky jedna hviezda popred druhú, čím sa mení jasnosť systému, sa nazýva

a) cefeida

b) rotujúca dvojhviezda

c) zaclonená dvojhviezda

d) zákrytová dvojhviezda

7. Perzeidy sú rýchle jasné meteory, ktoré do atmosféry Zeme vlietajú rýchlosťou až

a) 19 km/s

b) 39 km/s

c) 59 km/s

d) 79 km/s

8. Jediným zástupcom modliviek na Slovensku je

a) modlivka zelená

b) modlivka bledá

c) modlivka orchideová

d) modlivka európska

9. Na Srí Lanke sa nielen palmové víno a miazga, ale aj zberač, ktorý odskúša jej kvalitu priamo v korune palmy, volá

a) toddy

b) kopra

c) arak

d) kallu

10. Pôvodnými obyvateľmi Kanárskych ostrovov boli

a) Feničania

b) Guančovia

c) Aztékovia

d) Inkovia

11. Kozmické lietavice (meteory) typicky zanikajú nad zemským povrchom vo výškach

a) 1 až 4 km

b) 10 až 40 km

c) 60 až 90 km

d) 120 až 150 km

12. Celková maximálna hmotnosť bieloruského BelAZ 75710, aktuálne najväčšieho a najťažšieho vozidla na svete, je

a) 21 ton

b) 210 ton

c) 510 ton

d) 810 ton

13. Prepravná kapacita kontajnerových lodí sa udáva v štandardných jednotkách

a) TEU

b) PRM

c) UOM

d) HP

14. Prvé dva moduly stanice Gateway má na mesačnú orbitu vyniesť v najbližších rokoch raketový nosič

a) Falcon Heavy

b) Falcon 9

c) Vega

d) Zenit

15. Zo všetkých planét má na zvyšok našej slnečnej sústavy najväčší vplyv

a) Merkúr

b) Jupiter

c) Neptún

d) Zem

16. Za hláskovú abecedu prevzatú a upravenú Grékmi vďačíme

a) Kanaáncom

b) Asýrčanom

c) Egypťanom

d) Feničanom

17. Koronavírusy patria medzi

a) RNA vírusy obalené

b) RNA vírusy neobalené

c) DNA vírusy obalené

d) DNA vírusy neobalené

18. Podľa dochovaných záznamov sa za celú históriu v Kremnici vyrazilo

a) 1,5 milióna mincí

b) 11,5 milióna mincí

c) 21,5 milióna mincí

d) 31,5 milióna mincí

Správne odpovede

1c, 2d, 3b, 4a, 5d, 6d, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c, 12d, 13a, 14a, 15b, 16d, 17a, 18c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre