Júlový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júlový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Biele krvinky imunitného systému, ktoré majú schopnosť pohlcovať mikroorganizmy, sú

a) monofágy
b) baktériofágy
c) makrofágy
d) pantofágy

2. Jedným zo spôsobov, ako si uľahčiť výpočty týkajúce sa geometrie extrémnych fyzikálnych podmienok, je zavedenie matematického priestoru s názvom varieta alebo aj

a) superstruna
b) manifold
c) diferenciál
d) priestoročas

3. Populárnym argumentom proti možnosti cestovania v čase býva pripomínanie existencie tzv.

a) Einstenovho-Podolského-Rosenovho paradoxu
b) paradoxu dvojčat
c) Russellovho paradoxu
d) paradoxu starého otca

4. Nočné svietiace oblaky sa vyskytujú v mezosfére, vo výške približne

a) 5 km
b) 55 km
c) 85 km
d) 120 km

5. Prvým orgánom, ktorý sa v ľudskom embryu vytvára, je

a) mozog
b) srdce
c) pečeň
d) koža

6. Praktiky firiem falošne propagujúcich ich produkty a obchodné politiky ako environmentálne priateľské označujeme pojmom

a) brainwashing
b) greenwashing
c) green marketing
d) eko-friendly

7. Cygnus X-1, prvý objekt identifikovaný ako čierna diera, bol objavený v roku

a) 1919
b) 1964
c) 1990
d) 2016

8. Astronomický asterizmus Letný trojuholník tvoria tri jasné hviezdy, medzi ktoré nepatrí

a) Arktúr
b) Deneb
c) Altair
d) Vega

9. História hlavného mesta Rakúska Viedne siaha až do čias Rímskej ríše, keď na jej mieste stálo sídlo s názvom

a) Augusta Vindelicorum
b) Aquincum
c) Vindobona
d) Lauriacum

10. Alternatívu a kompromis medzi motorom využívajúcim elektrické batérie a vodíkovým spaľovacím motorom umožňuje

a) syntetické e-palivo
b) palivový článok
c) fúzny motor
d) difúzny motor

11. V súčasnosti sa turistické rozhľadne stavajú aj v podobe vyhliadkových plošín na mrakodrapoch. Najvyššia, na stavbe Burdž chalífa v Dubaji, je vo výške

a) 355 metrov
b) 555 metrov
c) 655 metrov
d) 855 metrov

12. Medzi glykány, zložené cukry vo všetkých živých organizmoch, nepatrí

a) galaktóza
b) manóza
c) glukóza
d) mimóza

13. Efekt rotácie vyvolaný pádom nesymetrického telesa môžeme v prírode pozorovať na semienkach

a) javora
b) púpavy
c) buka
d) jaseňa

14. V oficiálnej verzii hry Tetris padajú po obrazovke rôzne tvary, tzv. tetromína, ktorých je

a) päť
b) šesť
c) sedem
d) osem

15. Pri Parkinsonovej chorobe odumierajú

a) glutamatergické neuróny
b) sérotoninergické neuróny
c) dopaminergické neuróny
d) glycinergické neuróny

16. Brmbolcový krab z rodu Lybia na ochranu i zháňanie potravy používa jedovaté

a) medúzy
b) riasy
c) mušle
d) sasanky

17. Rôzne výskumy DNA pravekých sapientov naznačujú, že najväčšia strata genetickej rozmanitosti Európanov nastala počas

a) africkej migrácie
b) kolonizácie Ameriky
c) období extrémneho sucha
d) poslednej ľadovej doby

18. Veľký slovník, ktorý zachytáva celú slovnú zásobu jazyka všetkých čias, sa nazýva

a) tonus
b) modus
c) tezaurus
d) kentaurus

Správne odpovede

1c, 2b, 3d, 4c, 5b, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b, 11b, 12d, 13a, 14c, 15c, 16d, 17d, 18c

R