JUNIOR INTERNET AMAVET 2023

V AMAVET-e odštartovali na začiatku roka 2023 už 18. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťažná konferencia je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov, blog alebo vlog, o tvorbu webových stránok a programovanie aplikácií.

Žiaci súťažia v šiestich kategóriách: JuniorWEB – webové stránky, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce, JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému, ktorá je v tomto roku Ako prežijem túto dobu?, JuniorBLOG – blogy a vlogy, JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní.

Súťažiaci registrovali svoje projekty do 15. marca 2023. Potom nasledovalo prvé kolo hodnotenia prác odbornou komisiou, v ktorej sú zastúpení lídri v informačných technológiách. V tomto roku svojho hodnotiteľa vyslala aj stavovská organizácia IT Asociácia Slovenska zastúpená viceprezidentom Pavlom Fričom. Pribudli aj ďalší noví členovia, hlavne blogeri do kategórie JuniorBLOG, kde jedna členka Ivana Grešlíková hodnotila prvé kolo až z Bulharska.

Do tohto ročníka registrovali budúci IT lídri Slovenska 317 projektov, z toho postúpili do celoslovenského finále jedinečnej konferenčnej súťaže 60 žiaci s 51 projektami. Tradične nazývajú organizátori z Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) toto podujatie ako odrazový mostík do online sveta. Junior Internet AMAVET sa uskutoční 28. až 29. apríla 2023 na FIIT STU v Bratislave. Príjemným konštatovaním je aj zvyšujúci sa počet žien v oblasti IT. Konkrétne v tomto roku sa zapojilo do Junior Internetu AMAVET až 94 dievčat!

AMAVET spolupracuje s univerzitami po celom Slovensku aj so Slovenskou akadémiou vied. Význam mnohých je spečatený aj Memorandom o spolupráci, čím získavajú obe strany – AMAVET odbornú podporu a univerzity potenciálnych študentov. O to viac vie potešiť lídra neformálneho vzdelávania, AMAVET, keď si na univerzite uvedomia, akú pridanú hodnotu prinášajú aktivity AMAVET-u. Dôkazom toho je aj čerstvé pozvanie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ) na udelenie ocenenia pre AMAVET od Vedeckej rady PF UPJŠ – Bronzová medaila.

Ján Nemec