Júnový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júnový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Nová kremíková zliatina z Eindhovenskej technickej univerzity, ktorá je schopná emitovať svetlo, má tvar

a) trojuholníka

b) štvorca

c) päťuholníka

d) šesťuholníka

2. Na základe štruktúrnych a fyzikálnych vlastností, ako aj výskytu vo vesmíre možno predpokladať, že najstarším minerálom je

a) diamant

b) grafit

c) korund

d) zirkón

3. Choroby spoločné pre ľudí a zvieratá nazývame

a) antroponózy

b) sapronózy

c) parazoonózy

d) zoonózy

4. Jedným z prvých dôkazov podporujúcich všeobecnú teóriu relativity bola nepravidelná dráha planéty

a) Mars

b) Venuša

c) Merkúr

d) Jupiter

5. Kľúčom vedúcim k objavu prvej hviezdy, ktorá pulzuje len na jednej strane, boli dáta uvoľnené pre verejnosť z družice

a) TESS

b) Gaia

c) Kepler

d) Juno

6. To, že naša Galaxia nie je jedinou galaxiou vo vesmíre, zistil v roku 1924 astronóm

a) Lyman Spitzer

b) Edwin P. Hubble

c) Jan H. Oort

d) Vesto Slipher

7. Najznámejšia pestovaná huba v Číne a celej Ázii je shii-take (šitake), odborne

a) lesklokôrovka obyčajná

b) húževnatec jedlý

c) hliva ustricová

d) trúdnikovec pestrý

8. Bruselskú stavbu Atómium navrhol belgický inžinier André Waterkeyn ako symbol svetovej hospodárskej výstavy Expo

a) 1858

b) 1905

c) 1958

d) 1988

9. Výskum magnetických polí sa v astrofyzike začal pozorovaním tzv. Zeemanovho efektu pomocou spektroheliografu. Toto pozorovanie uskutočnil

a) Edwin P. Hubble

b) George E. Hale

c) Edmund Halley

d) William Herschel

10. Útvary chladnejšej plazmy nachádzajúce sa v oveľa horúcejšej slnečnej korone, kde môžu vďaka magnetickému poľu vydržať celé týždne bez toho, aby sa zohriali a vyparili, sa nazývajú slnečné

a) protuberancie

b) erupcie

c) spikuly

d) výrony koronálnej hmoty

11. Medzi výletnými loďami sveta momentálne kraľuje Symphony of the Seas (Symfónia morí), ktorá je 72,5 m vysoká a má

a) 10 poschodí

b) 18 poschodí

c) 25 poschodí

d) 30 poschodí

12. Tzv. viacspojový solárny článok sľubuje zvýšiť účinnosť získavania energie na 40 až 50 %. Nateraz majú články účinnosť

a) 5 až 10 percent

b) 10 až 15 percent

c) 15 až 18 percent

d) 18 – 25 percent

13. BepiColombo sa po úspešnom dolete v roku 2025 stane druhou vesmírnou sondou obiehajúcou okolo Merkúra – prvou bola v rokoch 2011 až 2015 sonda

a) Voyger

b) Challenger

c) Messenger

d) Pioneer

14. Prvý podzemný zemedrap v tvare obrátenej pyramídy má vzniknúť v centre

a) Mexico City

b) Tokia

c) Dillí

d) Pekingu

15. Látky poškodzujúce správny vývin embrya alebo plodu počas tehotenstva sa všeobecne nazývajú

a) prenatálne vírusy

b) karcinogény

c) mutagény

d) teratogény

16. Počas misie na Mars sa budú musieť kozmonauti vyrovnať okrem iného so skutočnosťou, že každá ich správa poputuje jednosmerne na Zem asi

a) 20 minút

b) 80 minút

c) 6 hodín

d) 8 hodín

17. Záber s názvom Hubblovo extrémne hlboké pole, ktorý zachytáva asi jednu tridsaťmilióntinu oblohy, odhalil

a) 50 galaxií

b) 150 galaxií

c) 1 500 galaxií

d) 5 500 galaxií

18. Najnovšie nálezy naznačujú, že predkovia človeka Australopithecus a Paranthropus prežívali v južnej Afrike istý čas vedľa nášho bezprostredného predchodcu

a) Homo ramapithecus

b) Homo neanderthalensis

c) Homo habilis

d) Homo erectus

Správne odpovede

1d, 2a, 3d, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c, 9b, 10a, 11b, 12c, 13c, 14a, 15d, 16a, 17d, 18d

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre