Júnový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júnový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Vedci odhadujú, že celkový ročný prírastok hmoty z mikrometeoritov na Zemi predstavuje

a) 500 ton

b) 1 200 ton

c) 2 500 ton

d) 5 200 ton

2. Slovenský názov antuka je odvodený z francúzskeho en tout cas, čo v prenesenom význame značí

a) za pekného počasia

b) za daždivého počasia

c) za každých okolností

d) za čerstva

3. Charakteristický proteín vyskytujúci sa na povrchu vírusu SARS-CoV-2 je

a) spike proteín

b) C-reaktívny proteín

c) proteín C

d) glykoproteín

4. Softvér, ktorý využíva zastrašovanie na to, aby zmanipuloval obete k inštalácii škodlivého kódu, sa nazýva

a) shockware

b) scareware

c) fireware

d) screamware

5. Definitívny odtlačok prsta vzniká komplikovaným procesom, ktorý je dovŕšený v období okolo

a) 4. týždňa tehotenstva

b) 10. týždňa tehotenstva

c) 17. týždňa tehotenstva

d) 24. týždňa tehotenstva

6. Najmenej hmotná doteraz objavená čierna diera, ktorej hmotnosťou sú si astronómovia istí, má asi

a) dve hmotnosti Slnka

b) štyri hmotnosti Slnka

c) šesť hmotností Slnka

d) osem hmotností Slnka

7. Vážky patria medzi najstarší okrídlený hmyz, ktorý bol na Zemi prítomný už pred 300 miliónmi rokov, v perióde zvanej

a) silúr

b) devón

c) karbón

d) perm

8. Najväčšia kolónia voľne žijúcich sysľov pasienkových na Slovensku, ktorá bola vytvorená pričinením človeka v roku 2000, sa nachádza v lokalite

a) Biele vody

b) Biely potok

c) Biely kostol

d) Biela lúka

9. Spoločnosti Virgin Hyperloop sa v novembri 2020 úspešne podarilo vyskúšať hyperloop aj s ľudskými pasažiermi na testovacej dráhe neďaleko mesta

a) Dallas

b) Las Vegas

c) Albuquerque

d) Houston

10. Experimentálne zariadenie MOXIE na palube rovera Perseverance má overiť technológiu prípravy kyslíka formou extrakcie z oxidu uhličitého, ktorý tvorí

a) 37,9 % atmosféry Marsu

b) 54,3 % atmosféry Marsu

c) 76,8 % atmosféry Marsu

d) 95,3 % atmosféry Marsu

11. Vodné veže Warka zachytávajúce čistú vodu pochádzajúcu z dažďa, hmly a skondenzovanej rosy dostali pomenovanie podľa odrody

a) figovníka

b) banánovníka

c) kávovníka

d) čajovníka

12. Biologický stred, pozostatok primárneho predlžovacieho rastu stromu, sa nazýva

a) lyko

b) beľ

c) kambium

d) stržeň

13. Na zjednodušenie písania si systém zápisu štyroch cifier do jedného znaku vyvinuli

a) karteziáni

b) terciári

c) cisterciáni

d) saleziáni

14. Loď sa na rozdiel od člna pri zatáčaní

a) nenakláňa

b) nakláňa smerom do zákruty

c) nakláňa smerom von zo zákruty

d) nakláňa výraznejšie

15. Oblaky známe ako ovečky, ktoré vidno často v lete v asi kilometrovej výške, sa volajú

a) stratusy

b) kumulusy

c) cirrusy

d) kumulonimbusy

16. V súčasnosti najväčšie pozemné observatórium na sledovanie kozmického žiarenia je

a) observatórium Pierra Augera

b) MAGIC

c) H.E.S.S

d) TAIGA

17. Pri Kapskom Meste sa nachádza celosvetovo najstaršie známe smetisko praľudí spred asi

a) 54-tisíc rokov

b) 78-tisíc rokov

c) 120-tisíc rokov

d) 150-tisíc rokov

18. Malé, často nepozorovateľné poškodenie organizmu označujeme termínom

a) mikropsia

b) mikrofóbia

c) mikrománia

d) mikrotrauma

Správne odpovede

1d, 2c, 3a, 4b, 5d, 6c, 7c, 8a, 9b, 10d, 11a, 12d, 13c, 14c, 15b, 16a, 17c, 18d

R