Júnový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júnový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť opätovným prečítaním článkov alebo v tlačenej verzii magazínu Quark na strane 54.

1. V minulom roku zmizlo zo zemského povrchu za minútu toľko lesa v tropických oblastiach, čo zodpovedá úbytku asi

a) 10 futbalových ihrísk

b) 20 futbalových ihrísk

c) 30 futbalových ihrísk

d) 40 futbalových ihrísk

2. Satelit na výskum tranzitujúcich exoplanét, ktorý má za cieľ hľadať nové planéty mimo Slnečnej sústavy, má skratku

a) TESS

b) WMAP

c) SEIS

d) skCUBE-1

3. Čím sú hmotnostné rozdiely medzi jednotlivými izotopmi väčšie, tak frakcionácia

a) je väčšia

b) je menšia

c) je vratná

d) nenastáva

4. Kras je geologické označenie pre súbor osobitých tvarov a javov vznikajúcich činnosťou povrchovej a podzemnej vody v krajine, ktorej podklad tvoria rozpustné horniny. Medzi krasové formy nepatria

a) gejzíry

b) polja

c) kvaple

d) škrapy

5. Vôbec prvý šport na svete, ktorý vytvorila umelá inteligencia, sa nazýva

a) footgolf

b) gurning

c) bossaball

d) speedgame

6. Neuroglia, nazývaná aj glia či gliová bunka, je podporná nervová bunka, ktorá má aj vyživovaciu, regeneračnú a ochrannú funkciu. Spolu s neurónmi tvorí

a) mozog

b) nervové tkanivo

c) svaly

d) srdcovo-cievny systém

7. Živočíchy, ktoré sú bez akýchkoľvek mikroorganizmov, sa nazývajú

a) eukaryoty

b) probiotické

c) germ-free

d) vazektomické

8. Tohtoročné astronomické leto, a teda aj letný slnovrat, nastalo

a) 21. júna o 00.00 h LSEČ

b) 21. júna o 6.30 h LSEČ

c) 21. júna o 17.47 h LSEČ

d) 21. júna o 24.00 h LSEČ

9. Ostrohák južný (Charaxes jasius) je motýľ prevažne rozšírený

a) všade vo svete

b) v Južnej Amerike

c) v Európe

d) v Afrike

10. Macchia je odborný názov pre kroviny typické

a) v stredomorskej oblasti

b) v Austrálii

c) na Sibíri

d) v centrálnej Ázii

11. Kukučky nestavajú hniezda a vajíčka znášajú do cudzích hniezd, kde sa o mladé nestarajú. Tento jav sa nazýva

a) hniezdna suicidita

b) hniezdny parazitizmus

c) hniezdna negociácia

d) hniezdna neglekcia

12. Kliešte patria k obávaným strašiakom leta. Na našom území ich žije

a) 5 druhov

b) 11 druhov

c) 15 druhov

d) 21 druhov

13. Počas celého permského obdobia pevninské masy vytvárali

a)  1 kontinent

b) 2 kontinenty

c) 3 kontinenty

d) 5 kontinentov

14. Svetová výstava Expo 2020, na ktorej sa zúčastní aj Slovensko, sa bude konať

a) v Bahrajne

b) v Katare

c) v Dubaji

d) v Ománe

15. Belgický matematik a astrofyzik Georges Lemaître, ktorý sa často nazýva aj otcom Big Bangu, Veľkého tresku, bol

a) konštruktér

b) hodinár

c) katolícky kňaz

d) daňový úradník

16. V roku 2019 oslavuje slávna Mendelejevova periodická tabuľka chemických prvkov

a) 100 rokov

b) 125 rokov

c) 150 rokov

d) 175 rokov

17. V súčasnosti má periodická tabuľka chemických prvkov

a) 112 prvkov

b) 114 prvkov

c) 116 prvkov

d) 118 prvkov

18. Posledný Slovenský polyhistor Ján Severini rozdeľoval rastlinnú ríšu na

a) agronómiu a ornitológiu

b) dendrológiu a ornitológiu

c) fytológiu a agronómi

d) fytológiu a dendrológiu

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre