Kde sa pivo varí

Hoci históriu nášho územia v staroveku významne ovplyvnili Rimania a s Rimanmi si spájame predovšetkým vinohrady, ľudový alkoholický nápoj – pivo – je ešte starší a je aj rozšírenejší. Pivovary na Slovensku majú bohatú históriu.

Budova bývalého ilavského pivovaru, foto wikipédia/Peter Mikšík, CC BY-SA 4.0

Pivo je pravdepodobne najstarším alkoholickým nápojom v dejinách ľudstva. Na dne zberných jám, ktoré používali prví roľníci na uskladnenie úrody, zostávala vrstva usadenín, ktorá mohla pôsobením prenikajúcej vody začať kvasiť. A potom, ako pripomína stránka jedného zo slovenských pivovarov, stačilo už len ochutnať. Doklady výroby piva sa našli z obdobia starovekého Egypta i Mezopotámie a jačmenné pivo varili aj Slovania.

Kráľovská výsada

Pri príprave piva sa používali okrem jačmeňa aj proso, ovos, pšenica a raž. Výrobcovia zrná namáčali vo vode a potom sušili, čím vznikol slad. Vysušený slad sa mlel na žarnovoch, zalieval sa vodou a nakoniec ho varili. Usadenina, ktorá pri varení vznikla, sa v slovanských jazykoch nazývala droždie, to sa používa ako univerzálny potravinársky prostriedok na kvasenie. Najsilnejšie pivá sa robili z jačmenného sladu, chmeľ sa začal do piva pridávať až neskôr. Prvé zmienky o zakladaní chmeľníc v Nemecku a Francúzsku pochádzajú z 8. storočia a u nás sa chmeľové pivá začali variť až v 11. a 12. storočí.
Pivo sa varilo bežne v domácnostiach, no čoskoro sa z jeho výroby stalo remeslo a bolo predmetom obchodovania. Varenie piva sa stávalo výsadou, najprv šľachty a duchovenstva (kláštorov), neskôr bola udeľovaná kráľovským mestám. Prvé tri kráľovské pivovary v bývalom Uhorsku, o ktorých sa zmieňuje listina kráľa Ladislava IV. z roku 1274, sa nachádzali v Tvrdomesticiach a Veľkých Uherciach pri Topoľčanoch na súčasnom Slovensku a v Turdmenoch pri Balatone v Maďarsku.

Z Vyhní…

V 16. až 18. storočí začali u nás vznikať pivovarnícke a sladovnícke cechy, symbolizujúce základnú deľbu prác na prípravu sladu a varenie piva. Vtedy bol však už dávno v prevádzke najstarší pivovar na Slovensku, ktorý funguje doteraz: pivovar Steiger vo Vyhniach. Založili ho v roku 1473 templárski mnísi, ktorí mali na území obce svoj kláštor. Pivo varili nielen pre seba a najbližšie okolie, ale aj pre obchodníkov prechádzajúcich cez neďalekú Banskú Štiavnicu.
Najstaršia zachovaná písomná zmienka o pivovare pochádza z roku 1524, už vtedy sa však spomína ako starý pivovar. Pochopiteľne, veľa spomienok na jeho pôvod z 15. storočia po mnohých modernizáciách areálu už v súčasnosti nenájdeme. Predsa však patrí medzi naše najstaršie výroby s takmer nezmenenou základnou technológiou.

… do Vyhní

Varenie piva, foto Pixabay

Historické pivovary možno nájsť vo viacerých mestách na Slovensku, hoci v súčasnosti už väčšinou nefungujú. Takými sú napríklad Ilava, kde bol pivovar založený v roku 1635, alebo Kysucké Nové Mesto, kde je starý pivovar doteraz technickou a architektonickou pamiatkou. Starobylá Levoča dostala výsady slobodného kráľovského mesta vrátane remeselných, medzi ktoré patrila výroba piva, už v roku 1271. V Šaštíne-Strážach stojí baroková budova starého pivovaru. Založený bol už v stredoveku, no v 18. storočí bol ako súčasť šaštínskeho panstva Habsburgovcov prestavaný.
Už iba malá časť stavby s kupolou pripomína areál známeho bratislavského pivovaru, ktorý v roku 1872 založila rodina Steinovcov. Pivovar Stein patril medzi najväčšie v Rakúsko-Uhorsku, a patrila k nemu aj sladovňa v inej časti mesta na Cintorínskej ulici. Pivovar viackrát rozširovali a po poškodení počas prechodu frontu na konci 2. svetovej vojny ho prestavali. Fungoval až do zatvorenia v roku 2007, keď výroba jeho značky piva Stein prešla – do pivovaru Steiger vo Vyhniach.

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.