Keď je baran ryba

Ako sa pozerá na astrológiu astronóm Peter Vereš, vedecký pracovník Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v USA, kde sa venuje výskumu blízkozemských asteroidov a komét?

Na začiatok si dovolím položiť trochu odľahčenú otázku: čo si ako astronóm a vedec myslíte o existencii mimozemských civilizácií?

Ako fanúšika science fiction by ma objav existencie mimozemského života vo vesmíre, či dokonca inteligentných civilizácií, nesmierne potešil. Týmto záležitostiam sa však venujú seriózne aj vedci: stopy inteligencie hľadá v rádiovej oblasti inštitút SETI a možnosťami života ako takého v kozmickom priestore sa zaoberá nový vedecký odbor astrobiológia. Zatiaľ sme však nijakých mimozemšťanov neobjavili. Čo sa týka fenoménu UFO, k tomu som rovnako skeptický. Pretože sú to práve astronómovia, ktorí sa ustavične pozerajú na oblohu a tí, ako viem, žiadne UFO ešte nikdy nezaznamenali.

Teraz však vážnejšie. Zo zostavovania horoskopov sa stal vcelku výnosný obchod. Ich autori ich neraz vydávajú za vedecké štúdie. Je astrológia veda?

RnDr. Peter Vereš, PhD., v roku 2006 vyštudoval astronómiu a astrofyziku na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval Zimnú školu astronómie v Kóbe, Japonsko (2006), Vatikánsku letnú školu (2007) a pol roka stážoval na Havaji (2008). Striedavo pracoval na alma mater (2010 – 2011, 2014 – 2015). Ako vedecký pracovník pôsobil na University of Hawaii (2011 – 2014) a v Jet Propulsion Laboratory/NASA v Pasadene v USA (2015 – 2017). Od roku 2017 je vedecký pracovník na Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics v USA. Venuje sa objavovaniu a štúdiu blízkozemských asteroidov a komét, najmä ich dynamike a fyzikálnym vlastnostiam. Okrem toho robil výskum meteorov a okrajovo exoplanét. Objavil viac ako tisíc asteroidov, stovky blízkozemských objektov a vyše desiatky nových komét.

Astrológia nie je vedou. Ide o pavedu, založenú na zastaraných a dávno vedecky vyvrátených názoroch. Metódy astrológie sú neexaktné, vágne a jej závery nedokázateľné a vyvrátiteľné logikou žiaka základnej školy. Vďaka poverčivosti ľudí je však ešte vždy populárna a často nahrádza vieru v čosi nadprirodzené. Je pravda, že astrológia sa nerobí zadarmo. Len v USA sa v tomto biznise ročne otočia stovky miliónov dolárov. Astrológiu vyhľadávajú najmä ľudia v ťažkých životných situáciách a ako vieme, človek v beznádeji dá za akékoľvek riešenie často celé svoje úspory.

Dá sa povedať, čo môže, čo dokáže a čo vie astrológia?

Západná astrológia môže presne to, čo z nej dokáže vyčariť daný astrológ. Postavenie planét, Slnka a Mesiaca v momente narodenia človeka majú determinovať jeho osud a charakter. A pre daný čas, pre ktorý sa robí horoskop, či už ide o minulosť, súčasnosť a budúcnosť, vie astrológ zostaviť horoskop.

Ak hviezdy neklamú, dá sa oponovať – prečo ich potom astrológ neberie do úvahy? Pretože, a to je skutočnosť, v astrológii sa hviezdy de facto neberú do úvahy!

Horoskop je vlastne vzájomné postavenie planét vzhľadom na znamenia. Každá planéta, znamenie a ich vzájomné postavenie majú isté vlastnosti. Horoskop je potom už len súhrn týchto vlastností a je už len na samom astrológovi, ako tento zoznam interpretuje. Je úplne bežné, že pri návšteve rôznych astrológov klient dostane úplne protichodné odpovede a minulosť klienta sa určuje s presnosťou na úrovni štatistického hádania.

Kvôli objektivite musíme povedať, že v poslednom čase mnohí astrológovia tvrdia, že astrológia síce nie je veda, ale zaujíma sa o to, aká bude v danom okamihu kvalita času, pretože planéty sú indikátormi kvality času. Ako to vidíte vy?

Nechápem, v akom zmysle sú planéty indikátorom kvality času. Čo je kvalita času? Na astrológii je tiež zaujímavé to, že každá kultúra mala svoju astrológiu. Súčasná tzv. západná astrológia, s ktorou sa stretávame v médiách v podobe horoskopov, je založená na ptolemaiovskej astrológii, ktorá čerpala z babylonskej astrológie a postupne sa vyvinula až do súčasnej formy. Paradoxom je, že ak porovnáte veštby alebo závery astrológií z iných kultúr, tie sa navzájom často líšia, ba dokonca si priamo odporujú. Ako je to možné, keď každá z nich sa považuje za tú pravú?

Hviezdy neklamú, tvrdia mnohí ľudia. Klamú, či neklamú? Alebo inak – vedia vôbec hviezdy niečo?

Hviezdy nie sú živé bytosti. Ide o hmotné kozmické objekty. Hoci astrológ tvrdí, že hviezdy neklamú, dá sa oponovať – prečo ich potom astrológ neberie do úvahy, pretože, a to je skutočnosť, v astrológii sa hviezdy de facto neberú do úvahy!? Dôležité je len postavenie planét, Mesiaca a Slnka znameniam. Znamenie je iba 30 stupňov široký segment ekliptiky (trajektória, po ktorej sa pohybuje Slnko po oblohe – pozn. red.) súvisiaci so súhvezdím, ktoré sa tam nachádza, respektíve nachádzalo pred 2 000 rokmi, keďže vďaka precesii (dlhoperiodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky, jeden obeh trvá približne 25 800 rokov – pozn. red.) zemskej osi sa tam už dané súhvezdie ani nenachádza. Takže ak ste sa narodili napríklad v znamení Barana, v skutočnosti bolo Slnko v čase vášho narodenia v súhvezdí Rýb… Ako som spomínal, na horoskop pôsobia iba znamenia. Ale prečo nie všetky hviezdy? Prečo nie hviezdy zo súhvezdí, ktoré neležia na ekliptike? Aká fyzikálna alebo nadprirodzená sila rozhoduje o kvalitatívnych vlastnostiach daných znamení? Keď teda hviezdy neklamú, prečo sa podľa nich nerobia horoskopy? Prečo napríklad nezáleží aj na vzdialenosti danej hviezdy, ako silno pôsobí? Odpoveď je zarážajúca – astrológia totiž stojí na geocentrickom modeli sveta starom 2 000 rokov, kde Zem je stredom vesmíru a kozmické objekty sa pohybujú po nebeskej klenbe, ktorá má rovnakú vzdialenosť od Zeme. Ako už stáročia vieme, vesmír takto nevyzerá.

Astrológovia tvrdia, že postavenie hviezd v danom okamihu má vplyv na charakter daného jedinca, dokonca určia aj jeho ďalší osud. Rodičia dvojčeniec s tým však nesúhlasia…

Toto je jednou zo základných premís astrológie. Problém je to, že má isté muchy. Každý deň sa na svete narodí viac ako 200 000 ľudí. To je takmer 250 ľudí za minútu. Pochybujem, že by títo ľudia mali rovnaké osudy a charaktery… Astrológia však ide ešte o krok ďalej a tvrdí, že na osud človeka vplýva aj miesto narodenia. Ide o to, v akom znamení sa bude nachádzať ascendant (bod na ekliptike, ktorý práve vychádza nad horizont v čase narodenia – pozn. red.), imun caeli (kulminujúci bod – pozn. red.), medium caeli (dolná kulminácia – pozn. red.) a descendant (zapadajúci bod – pozn. red.). No aj napriek tomu by mali rovnaký osud všetci ľudia, ktorí sa narodili približne na rovnakej zemepisnej šírke a približne v rovnakej krajine. Keďže v čase vzniku západnej astrológie sa praktizovala iba v oblasti južnej Európy a Blízkeho východu, astrológovia neuvažovali nad problémom ľudí narodených severne od polárneho kruhu. V ich prípade totiž nie je možné určiť descendant – a teda sa pre nich nedá zostaviť horoskop! Proti osudu môžeme argumentovať logicky ďalej: napríklad prečo je dôležitý moment narodenia, ale neberie sa do úvahy moment počatia? To znamená, že keby napríklad pôrodník umelo odložil pôrod o jednu, dve, či tri hodiny, alebo o deň, narodí sa úplne iný človek? Chráni lono matky dieťa pred astrologickými silami? Alebo keď rodička odcestuje na iné miesto, narodí sa jej iný človek?

Vedecky sa tváriaci astrológovia tvrdia, že astrológia neveští, ale predvída. Zaručené konce sveta však hovoria proti ich autorom. Po nejakej významnej udalosti sa vždy vyrojí niekoľko astrológov, ktorí predvídali danú udalosť. Nie je to skôr predvídanie minulosti? Ako je to teda – môže astrológia predvídať?

Všimnite si, v akej situácii sa objavujú astrológovia v médiách. Často, keď niečo predpovedajú (aký bude rok) alebo keď hľadajú niekoho nezvestného (predpovedajú, kde bude). Dokonca jeden astrológ predpovedal, kde dopadol Košický meteorit (hovorilo sa, že do priehrady – pozn. red.). Zaujímavé je, že médiá potom nikdy nekontrolujú, ako dané veštby dopadli. Nikto sa už neobzrie o rok späť a nezhodnotí, ako dopadla veštba o uplynulom roku, kde našli alebo nenašli nezvestného človeka. Mimochodom, Košický meteorit vôbec nedopadol do priehrady – našli sme ho presne tam, kde sme to vypočítali podľa záznamov bolidových komôr (Bolidové komory sa používajú na snímkovanie oblohy, predovšetkým veľmi jasných meteorov, nazývaných bolidy. – pozn. red.). Astrológ v podstate nie je limitovaný ničím. Môže robiť neobmedzený počet predpovedí, môže predpovedať, čo len chce, a nikomu nemusí dokazovať, ako k takému záveru prišiel. Samozrejme, keď im niečo vyjde, je to vždy dôvod na dobrú reklamu. V tej reklame sa však nikdy neuvádza, koľko veštieb mu nevyšlo. Treba sa zamyslieť aj nad tým, aký je rozdiel medzi astrológom a vedcom. Vedec na otázku nemusí vedieť odpovedať. Buď nemá takú vedomosť, alebo nemá dostatok informácií. Astrológ však má odpoveď vždy. Žiaľ, nikto už nekontroluje, akej kvality je tá odpoveď. Čo sa týka ziskovej oblasti astrológie, tá je založená na predpovedaní budúcnosti. Zisťovanie minulosti nie je pre klientov až také zaujímavé. Šikovný astrológ vie dobre počúvať a klientovi v podstate zopakuje to, čo mu sám klient povedal v dlhom rozhovore, len inými slovami. Tým vznikne dojem, že astrológ o klientovi niečo zistil. Jeho predpovede sú potom iba pravdepodobnostným hádaním. Myslím si, že v spoločnosti chýba seriózna diskusia o kritickom uvažovaní a o tom, aké ničivé následky môže mať návšteva astrológa, veštca, numerológa alebo iného média. Nekritického človeka tak pripravia nielen o finančné prostriedky, ale môžu mu zmeniť celý jeho život. Otázne je, akým smerom.

Astronómovia používajú v porovnaní s astrológmi vedecké argumenty ako precesia či nemožnosť historickej skúsenosti, pretože rovnaká konfigurácia Slnka a planét sa opakuje raz za desaťtisíc triliónov rokov, čo je biliónkrát väčší interval ako vek Slnečnej sústavy. Môžete priblížiť, o čo vlastne ide? Aké sú ďalšie vedecké argumenty?

Vedeckých argumentov proti astrológii je neúrekom. Od geocentrického vnímania sveta cez precesiu, ktorá posunula znamenia proti súhvezdiam, že v skutočnosti je na ekliptike 13 znamení (nie 12), že každá kultúra mala inú astrológiu a iné znamenia, prečo nehrá úlohu vzdialenosť hviezd, prečo iba znamenia na ekliptike vplývajú na človeka a nie ostatné hviezdy a galaxie. Prečo majú znamenia tie vlastnosti, aké im astrológovia prikladajú, a prečo sa vôbec líšia jednotlivé závery astrológov, keď vychádzajú z tej istej astrológie a z hviezd, ktoré sa nemýlia? Po 18. storočí sa objavili ďalšie planéty – Urán, Neptún a Pluto. Ako sa s tým vyrovnala astrológia? Dovtedy jej nechýbali? Bola snáď neplatná? Na základe čoho potom astrológovia priradili vlastnosti novoobjaveným planétam? Pluto degradovali astronómovia na trpasličiu planétu. Ako sa s tým vyrovnali astrológovia? Objavili sa aj iné trpasličie planéty. Niektorí astrológovia ich používajú, iní nie. Objavili sa aj planéty okolo iných hviezd. Nehovoriac o tom, že vesmír je v ustavičnom pohybe, ako sa hýbu planéty okolo Slnka – aj ich dráhy sa časom menia –, tak sa pohybuje aj Slnko okolo stredu Galaxie a Galaxia putuje v medzigalaktickom priestore a vesmír sa rozpína.

Britský matematik Maurice Cotterell navrhuje očistiť astrológiu od ezoterického balastu a začať sa venovať už spomínanej astrobiológii, pretože podľa neho to nie sú hviezdy, ktoré vplývajú na človeka, ale elektromagnetické žiarenie Slnka. Zdôvodňuje to tým, že zmeny magnetického poľa ovplyvňujú hladinu našich hormónov, množstvo mutácií pri delení buniek v embryu krátko po počatí i vývoj nervovej sústavy dieťaťa v priebehu celého tehotenstva. Aký je váš názor?

Astrobiológia je seriózna multidisciplinárna veda. Jednoznačne sa dokázalo, že elektromagnetické žiarenie vplýva na živý organizmus. Veď pokožka na vystavenom Slnku stmavne (reakcia pigmentu na UV žiarenie – pozn. red.), vysokoenergetické röntgenové a gama žiarenie ničí bunky a človeka môže okamžite zabiť – výbuch atómovej zbrane, nehoda v jadrovej elektrárni. Smutné zábery na deti s genetickými poškodeniami v oblastiach, kde sa testovali jadrové zbrane alebo nastala havária (Černobyľ, Fukušima, Hirošima, Nagasaki), hovoria jasne. Rádioaktívna je aj naša planéta – prirodzená rádioaktivita prispieva k tomu, že Zem je aj po 5 miliardách rokov geologicky aktívna a má funkčné geomagnetické pole, ktoré nás chráni pred vysokoenergetickými časticami zo Slnka a kozmického priestoru. Zároveň však bez tohto žiarenia žiť nedokážeme – vďaka slnečnému žiareniu funguje celý ekosystém a fotosyntéza.

Metódy astrológie sú neexaktné, vágne a jej závery nedokázateľné a vyvrátiteľné logikou žiaka základnej školy.

Nielen žiarenie však pôsobí na človeka, často je to aj tým, čo obsahuje voda, ktorú pije, respektíve prostredie, v ktorom žije. Rovnako má prostredie vplyv na vývoj foriem života. Toto je však už fyzika, a nie astrológia. Energia elektromagnetického žiarenia sa dá zmerať a jeho účinky na živý organizmus sú zaujímavou oblasťou fyziky a medicíny.

Začali sme odľahčene, tak aj skončime. Johannes Kepler veľmi rýchlo prišiel na to, že nepravidelný príjem od Rudolfa II. a výskum pohybu planét ho ťažko uživia, a tak sa, vedomý si istého šarlatánstva, rozhodol poskytovať odborné astrologické služby. Má v tomto nasledovníkov aj medzi súčasnými astronómami?

Myslím si, že v súčasnosti by bolo pre astronóma profesionálnou samovraždou robiť astrológiu. I keď, paradoxne, aj teraz sa na astrológii zarába podstatne viac, ako na serióznej vede… Osobne nepoznám nijakých astronómov, ktorí by praktizovali astrológiu. Na druhej strane sa treba pýtať, aké vzdelanie majú astrológovia a akým spôsobom oni prichádzajú k svojim záverom, čo im dáva právo vydávať veštby a akú zodpovednosť za ne nesú.

Za rozhovor ďakuje Pavol Prikryl
Ilustračné foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre