Keď oči nespolupracujú

Pojem virtuálna realita používame v súčasnosti čoraz častejšie. Juraj Halička pracuje v tíme lekárov, ktorým virtuálna realita pomáha pri liečbe špecifickej poruchy zraku – tupozrakosti. A na Slovensku sú v tomto priekopníci.

Lenivé oči

30-31-tupozrakost-2Tupozrakosť (amblyopia) alebo tzv. lenivé oko postihuje 2 až 3 percentá populácie. Poruchu možno aj získať, napríklad pri úraze poškodením okohybných svalov, ale vo všeobecnosti ide o vývojové ochorenie prejavujúce sa znížením zrakovej ostrosti napriek tomu, že oko je inak zdravé. Jeho najčastejšou príčinou je väčšia ďalekozrakosť jedného alebo oboch očí už od narodenia. Tento stav sa oči usilujú vyvažovať tým, že zaostrujú na blízko, takže výsledne sa človek pozerá na dva odlišné body v priestore. Aby mozog zabránil dvojitému videniu, vypne obraz prichádzajúci z jedného (obvykle horšieho) oka. Človek tak stratí schopnosť vidieť priestorovo, nevníma hĺbku, ale vidí svet okolo seba ako 2D obraz.

Aj dospelí majú šancu

Donedávna prevládal názor, že existuje kritické obdobie do veku 7 rokov, keďsa eštedá vzniknutá tupozrakosť efektívne liečiť. Tradičný zaužívaný prístup uvádzal, že po tomto období už liečba nie je možná.Vysvetlenie bolo jednoduché – mozog už nie je dostatočne plastický a nevie sa znovu naučiť vidieť oboma očami. U detí sa porucha obvykle liečila, a dodnes často lieči, prelepením zdravého oka. Táto metóda mápostrčiť tupozraké oko k väčšej aktivite, čo pomáha trénovať zrakové centrá v mozgu a vo výsledku zlepšuje videnie. Pri tejto liečbe však zdravé oko ostáva nevyužité a neučí sa s tým slabším spolupracovať.

V súčasnosti sa ukazuje, že mozog si udržiava určitú mieru plasticity aj v dospelosti a vhodné senzorické podnety dokážu jeho fungovanie ovplyvniť.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

MUDr. Juraj Halička, PhD.

Očná klinika UVEA Mediklinik v Martine