Keď sa povie telúrium

Múzeum bez zbierok by nebolo múzeom. Vďaka zbierkovým predmetom v ňom doslova ožíva história.

Jedno zo školských telúrií používané počas I. ČSR (1918 – 1939) v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky

Tej školskej sa na Slovensku desiatky rokov venuje Múzeum školstva a pedagogiky sídliace v Bratislave. Jeho pracovníci denne žijú zbierkovými predmetmi školskej povahy, medzi ktorými sa nájde množstvo unikátov.

Zemestroj

Jedným z takýchto jedinečných predmetov je telúrium (zemestroj) alebo lunárium (lunostroj), ktoré sa používali v prostredí škôl ako učebná pomôcka na vysvetlenie astronomických javov vo fyzike a v zemepise. Dômyselný mechanizmus s využitím otáčavého ramena umožňoval demonštráciu pohybov nebeských telies Zeme a Mesiaca okolo Slnka. Pomôcka dokázala znázorniť striedanie ročných období, dňa a noci, jarnú a jesennú rovnodennosť, dlhšie a kratšie dni počas letného a zimného slnovratu a tiež úplné zatmenie Slnka a Mesiaca. Prvé telúriá na ručný pohon pomocou kľuky vznikali už v 15. storočí a využívali sa najmä na vtedajších univerzitách. Od konca 19. storočia sa v Uhorsku ich používanie vo veľkej miere rozšírilo aj na stredných školách.

Príspevok Jána Zigmundíka v časopise Dobrá škola z roku 1886 s návom O užitočnosti tellurií v národnej škole vôbec a niekoľko slov o Felkových telluriach a planetariach, kde upozorňuje na chyby, ktoré dovtedy vyrábané telúriá mali.

Vlastná výroba

Telúriá ponúkali viacerí výrobcovia učebných pomôcok v piatich rôznych veľkostiach priemeru glóbusov a zemských dráh. Jedným z výrobcov bol Ján Felk, ktorý vlastnil továreň na výrobu glóbusov. Tieto telúriá síce odporúčalo ministerstvo osvety, ale ich cena bola privysoká a školy si ich kúpu často nemohli dovoliť. Aj na túto skutočnosť upozorňoval slovenský učiteľ Ján Zigmundík, ktorý v roku 1869 prišiel učiť na ľudovú školu do Pezinka. Keďže tu čelil problému s nedostatkom učebníc a učebných pomôcok, začal si vytvárať vlastné. Zrejme aj pozitívny vzťah k astronómii a zemepisu ho priviedol k myšlienke vytvoriť dokonalé školské telúrium.

Slovenský patent

Po zdokonalení vlastného telúria bola podľa Zigmundíka táto pomôcka omnoho názornejšia a pre žiakov zrozumiteľnejšia. Na rozdiel od bežného typu telúrií bolo konštrukčne jednoduchšie a vďaka tomu aj desaťnásobne lacnejšie. To uvítali aj uhorské úrady a rôzni významní pedagógovia, ktorí zadováženie telúria riaditeľom škôl odporúčali ešte dôraznejšie. Tak sa táto učebná pomôcka čoraz väčšmi vyskytovala aj v menších dedinských školách. Zigmundíkovo telúrium v roku 1898 získalo patent a na viacerých svetových výstavách zožalo veľké úspechy. Telúrium, v súčasnosti múzejný predmet dokumentujúci didaktickú školskú učebnú pomôcku zo začiatku 20. storočia, získalo múzeum zbierkotvornou činnosťou v roku 2002 zo Základnej školy v Báhoni, v okrese Pezinok. Ide o telúrium staršieho typu zhotovené podľa predlohy Jána Felka.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Text a foto Múzeum školstva a pedagogiky