Kedy zmizne volant?

V súčasnosti existuje jediná škála úrovne autonómneho riadenia. Vypracovala ju Spoločnosť automobilových inžinierov (Society of Automotive Engineers – SAE), ktorá celosvetovo združuje takmer 130-tisíc subjektov z oblasti automobilového a leteckého priemyslu.

Nijaká automatizácia
Úroveň 0 (SAE 0)

Systémy automobilu nemajú nad vozidlom vôbec nijakú kontrolu, ale môžu aktivovať varovanie. Asi najstarším príkladom bude varovanie pred námrazou naviazané na teplomer. Niektoré vozidlá zobrazia len snehovú vločku, iné pri dosiahnutí nastavenej hranice teploty (obvykle +3/ +2 °C až -5/ -6 °C) upozornia vodiča ešte zvukovým signálom. Ďalším prvkom je prvá generácia systému stráženia mŕtveho uhla. Ak vodič zapol smerovku, systém ho informoval rozsvietením LED a zvukovým signálom, ale systém nezasahoval do riadenia auta.

Asistovaná jazda
Úroveň 1 (SAE 1)

Ide o systémy s asistenčnou funkciou, ktoré však vodičovi iba pomáhajú. Vodič musí byť pripravený kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom, no vozidlo je schopné aspoň čiastočne samostatnej jazdy. Ide napríklad o systém adaptívneho tempomatu s udržiavaním bezpečného odstupu od vozidla idúceho vpredu, o druhú generáciu systému na udržiavanie vozidla v jazdnom prúde (vyžaduje ruky na volante), o autonómne brzdy či o systém parkovacieho asistenta, kde vodič síce neovláda riadenie, ale pohyb vpred a vzad áno. Prirodzene, že ide aj o kombináciu viacerých systémov.

Čiastočná automatizácia
Úroveň 2 (SAE 2)

Jednotlivé asistenčné systémy navzájom kooperujú a dokážu prevziať kontrolu nad vozidlom namiesto vodiča v niekoľkých činnostiach. Vodič musí detegovať objekty a udalosti a reagovať v okamihu, keď automatický systém nezareaguje alebo nezareaguje správne. Automatický systém má na starosti zrýchľovanie, brzdenie i zatáčanie; deaktivuje sa, hneď ako vodič prevezme kontrolu nad vozidlom. Zodpovednosť stále zostáva na vodičovi. Príkladom je asistent pre jazdu v dopravnej zápche – v hustej premávke samočinne zrýchľuje a spomaľuje do istej rýchlosti a na dobre vybudovaných cestách dočasne preberá aj riadenie.

Podmienečná automatizácia
Úroveň 3 (SAE 3)

Vodič nemusí v určitých úsekoch, napríklad na diaľniciach s dobre vyznačenými jazdnými prúdmi permanentne kontrolovať vedenie vozidla – auto zvládne úplne prevziať riadenie, t. j. zrýchľovať, spomaľovať, zatáčať a vyhýbať sa prekážke. Systém samočinne rozozná bod, keď podmienky okolia už nezodpovedajú funkčnému rozsahu systému. Vodič nemusí mať ruky na volante, no v prípade upozornenia je povinný prevziať riadenie. Tento stupeň si vyžaduje okrem kamier, radarov a ultrazvukových senzorov aj laserové senzory, tzv. lidary, detailné mapové podklady, ako aj záložný zdroj energie, ktorý systémy ochráni pred výpadkom.

Vysoká automatizácia
Úroveň 4 (SAE 4)

Automatizovaný systém môže kontrolovať vozidlo takmer za všetkých okolností okrem výnimočných poveternostných podmienok. Systém je však limitovaný na určitú funkčnú oblasť (diaľnica, parkovací dom, mestská premávka). Vozidlá tohto stupňa preberajú úplne ovládanie vozidla v obmedzenom rozsahu rýchlosti a na obmedzenej trase. Vodič musí zapínať autonómne riadenie len vedy, keď je to bezpečné; pri zapnutí autonómneho režimu už jeho účasť na riadení nie je nutná. Riadenie vozidla opäť prevezme až vtedy, keď automobil opustí oblasť definovanú pre plne automatickú jazdu. Ak vodič nereaguje, systém zavedie vozidlo napríklad do odstavného pruhu a tam ho zastaví. Tento stupeň si vyžaduje nutnú komunikáciu medzi vozidlami, teda posielanie informácií o rizikách, ako aj komunikáciu vozidiel s infraštruktúrou, napríklad so semaformi. Vozidlá musia zohľadňovať dopravné informácie v reálnom čase a podľa nich napríklad upravovať trasu. Príkladom na tento stupeň sú robotické taxíky v centrách miest.

Úplná Automatizácia
Úroveň 5 (SAE 5)

Systémy v nijakej situácii nepotrebujú pomoc vodiča. Vodič len určí cieľovú destináciu a prípadne naštartuje. Zvyšok si vozidlo obstará úplne samo. Automatizovaný systém dopraví vozidlo, kamkoľvek treba. Najvyššia úroveň znamená, že vozidlá budú pracovať ako roboty. Riadenie bude plne autonómne a vlastne ani neumožní ľudský zásah klasickým spôsobom, keďže vozidlá s touto úrovňou prídu o volant, pedále a všetky klasické ovládacie prvky. Veľkou výzvou bude vyriešiť kompatibilitu plne robotických áut s tými, ktoré budú disponovať nižšími úrovňami autonómneho riadenia.

R
Foto GM a Volvo

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.