Koncentrát umu

Počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa konal 26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET, na ktorom ocenili rekordný počet mladých talentov.

Na koncentráte umu, ako ho nazvali organizátori, sa stretol rekordný počet účastníkov, a to nielen postupujúcich vedátorov z krajských kôl, ktorých predstavovalo 97 žiakov so 73 projektmi. Spolu so sprevádzajúcimi učiteľmi, členmi odbornej hodnotiacej komisie, zástupcami významných spoločností, akademickej obce a organizátormi to bolo podujatie veľkého významu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 ľudí. Popritom však vzrástla aj kvalita projektov a hodnotitelia museli odovzdať najlepším aj viac cien, ktorými sú postúpenia na prestížne svetové súťaže a prehliadky vedecko-technických projektov.

Možnosť prezentácie

Festival vedy a techniky (FVAT) AMAVET 2023 sa uskutočnil 9. až 10. novembra v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave a bol súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika, čo umožnilo aj ostatným návštevníkom týchto výstav vidieť najšikovnejších žiakov, budúcich vedcov a technikov z celého Slovenska. Boli to predovšetkým stredoškoláci, ale okrem nich postúpili z krajských kôl aj niektorí talentovanejší žiaci zo základných škôl, pre ktorých už samotná účasť na celoslovenskom finále bola víťazstvom.

Účastníci Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

K umu najšikovnejších študentov a žiakov z celého Slovenska prizval AMAVET aj úspešné silné spoločnosti a širokú akademickú obec. Nechýbali ich prezentačné stánky a zastúpenie tu mali Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, CERN, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NIVAM, NextStep Science, o. z., a Lab.cafe.

Mladá nádej slovenskej vedy

Slovenská akadémia vied sa na 26. ročníku stala ešte významnejším partnerom podujatia. Doteraz bola SAV predovšetkým dlhoročným odborným garantom súťaže. Od roku 2023 organizuje spoločne s AMAVET-om v decembri aj podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Mladí autori mohli vybrané projekty z festivalu AMAVET prezentovať a diskutovať o nich s vedeckými pracovníkmi SAV od 5. do 7. decembra 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Okrem toho SAV odovzdala jednu z najhodnotnejších cien – postup na súťaž Regeneron ISEF 2024 do Los Angeles v USA ako cenu Vedecký talent SAV.

Vedeckí hostia

Súťažiacich účastníkov obohatil sprievodný program, pričom sa mohli dozvedieť z prvej ruky od profesorky Márie Bielikovej zo špičkového slovenského pracoviska, Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, prečo sa (ne)báť umelej inteligencie.
Čas na mladých vedcov si našiel aj generálny riaditeľ ESET-u Richard Marko, ktorý v motivačnom rozhovore inšpiroval mladých ľudí, aby sa vydali na cestu k úspechu, a predstavil aj úžasný festival vedy a umenia STARMUS, ktorého 7. ročník sa bude práve vďaka ESET-u konať v máji 2024 na Slovensku.
Nechýbali ani ďalší reprezentanti vedy. Michal Figura sa predviedol so svojou Kúzelnou fyzikou, slovenský vedátor Samuel Kováčik si pocestoval v čase, Michal Zajaček predstavil najväčší vesmírny ďalekohľad a významné bolo aj zastúpenie CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum.

Podpora aktivít

Koncentrát umu na Festivale vedy a techniky AMAVET podporili Slovenská akadémia vied, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Nadácia Allianz, Nadácia VSE, Nadácia ESET a Incheba ako hlavní partneri podujatia.
Na slávnostnom otvorení festivalu sa osobne zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker, podpredseda SAV Martin Venhart, ale aj ďalší významní hostia, ktorí si ctia vytváranie priestoru na rozvoj mozgového trustu na Slovensku. Organizátorov mimoriadne potešila aj účasť zástupcu inštitúcie, ktorej členovia sú rozhodujúcimi zriaďovateľmi základných škôl na Slovensku – Združenie miest a obcí Slovenska. Na FVAT prišiel aj predseda ZMOS-u Jozef Božik, ktorý prítomným oznámil, že ZMOS a AMAVET podpíšu memorandum o spolupráci.
Viac informácií o FVAT 2023 a všetkých ocenených si môžete pozrieť na stránke www.festivalvedy.sk.

Text a foto Ján Nemec, AMAVET, úprava R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.