Krajina, kde je najlepšie (2)

Na Slovensku máme veľké množstvo unikátnych technických pamiatok a pamätihodností. Príležitosť na ich návštevu si môžete nájsť počas dovolenky, aj v závere prázdnin. otestujte sa, ako poznáte naše technické pamiatky. Správne odpovede si môžete overiť v tlačenej verzii časopisu Quark na strane 54.

1. V roku 1763 vznikla v známom slovenskom banskom meste Vysoká banská škola a v roku 1770 sa premenovala na akadémiu. Išlo o prvú banskú školu veurópe a najstaršiu technickú školu na svete. V ktorom slovenskom banskom meste pôsobila táto škola?

a) v Banskej Štiavnici

b) v Banskej Bystrici

c) v Kremnici

d) v Rožňave

2. Neďaleko premonštrátskeho kláštora v lelesi z roku 1182 sa nachádza najstarší kamenný most na Slovensku. Meria sedemdesiat metrov a postavili ho v 14. storočí nad jedným z ramien rieky tisa. Ako sa volá najstarší kamenný most na Slovensku?

a) Most Jána Krstiteľa

b) Most svätého Gotharda

c) Karlov most

d) Most Panny Márie

3. Mlynskú dolinu na potoku Vydrica neďaleko Bratislavy považujú historici za najstaršiu výrobnú a neskôr priemyselnú oblasť Bratislavy. K technickým pamiatkam, ktoré sa na jej území nachádzajú alebo nachádzali, môžeme zaradiť sústavu mlynov, štyri vodné nádrže, železničný most a niekdajšiu budovu prachárne. Koľko mlynov sa v minulosti nachádzalo v Mlynskej doline pri Bratislave?

a) sedem

b) osem

c) deväť

d) desať

4. Sedemnásti veľkostatkári, ktorí mali majetky medzi Bratislavou a trnavou, sa vprvej polovici 19. storočia rozhodli postaviť medzi týmito mestami železnicu. Ako prvý uviedli do prevádzky úsek Bratislava – Svätý Jur. Vozy ťahali dva páry koní a vlak premával raz predpoludním a raz popoludní tam a naspäť. Viete, v ktorom roku uviedli do prevádzky konskú železnicu medzi Bratislavou a Svätým Jurom?

a) v roku 1838

b) v roku 1840

c) v roku 1842

d) v roku 1844

5. Halič, historický región na severovýchode uhorska, bol z centra monarchie prístupný cestami, ktoré viedli cez hrebene východných Karpát. cez jedno z horských sediel postavili v roku 1861 kamennú cestu, ktorá je dnes kultúrnou technickou pamiatkou. cez ktoré sedlo táto cesta prechádza?

a) cez Dukliansky priesmyk

b) cez Priečne sedlo

c) cez Ruské sedlo

d) cez Kurovské sedlo

6. Národná kultúrna pamiatka Solivar – výrobňa soli je súbor sedemnástich technických pamiatkových objektov. unikátny komplex na ťažbu soli zo soľanky pochádza zo 17. storočia, hoci samotná ťažba soli sa v lokalite začala už v roku 1571. Do súboru pamiatok patrí šachta leopold, rezervoáre na soľanku, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka. V ktorom meste sa nachádza národná kultúrna pamiatka Solivar?

a) v Žiline

b) v Košiciach

c) v Lučenci

d) v Prešove

7. V roku 1868 železiarenský veľkopodnikateľ emanuel Andrássy, prezývaný aj železný gróf, postavil v Nižnej Slanej hutu, ktorá nahradila skupinu starších, menej výkonných pecí. Pomenoval ju po svojej matke. Ako sa volá bývalá huta v Nižnej Slanej?

a) Huta Etelka

b) Huta Mária

c) Huta Anna

d) Huta Jozefína

8. Medzi technicky najzaujímavejšie úseky slovenských železničných tratí patrí úsek pod Kráľovou hoľou na trati červená Skala – Margecany, neďaleko obce telgárt. Ide o špirálovú slučku s mostom aj tunelom, ktorá je dlhá asi 2,3 km a prekonáva výškový rozdiel 31 metrov. Ako sa táto pozoruhodná stavba nazýva?

a) Chmaroška

b) Telgártska slučka

c) Telgártsky viadukt

d) Viadukt Apollo

R
Foto Tomáš Trstenský

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

 

Komentáre