Krajina vyvoleného národa

Vari niet národa, ktorý by sa mohol pochváliť takou zaujímavou históriou. Zažil vrcholy i pády, tešil sa Božej priazni, ale zažil aj strašnú ľudskú nenávisť. A možno preto si vypestoval a zachoval zvláštny, priam filozofický humor. Jeho moderný štát síce patrí k tým mladším, no k najnavštevovanejším na svete. Izrael či Svätá zem je krajina pamiatok a stôp, ktoré sú späté s Bibliou, ale je to aj krajina troch najväčších monoteistických náboženstiev. Otestujte sa, ako dobre poznáte Izrael. Správne odpovede nájdete v časopise Quark na strane 54

Pevnosť Masada, ktorú dal postaviť Herodes Veľký v 1. stor. pr. Kr. na vrchole izolovaného skalného útesu na východnom okraji Judskej púšte, neďaleko Mŕtveho mora.
Foto Andrew Shiva/ wikipédia

 

  1. Slovom Izrael sa už vyše 3000 rokov označuje v bežnom aj náboženskom použití nielen židovský národ, ale aj izraelská krajina. Podľa Biblie bol takto pomenovaný po zápase s Bohom

a) Abrahám

b) Jakub

c) Izák

d) Dávid

2.S Izraelom úzko súvisí kresťanstvo, ktorého ústrednou postavou je Ježiš Kristus. Od jeho narodenia sa delí počítanie rokov na pred Kristom a po Kristovi, resp. pred naším letopočtom či nášho letopočtu. Ježiš Kristus sa narodil

a) v Ain-Karime

b) v Jeruzaleme

c) v Betleheme

d) v Nazarete

3. Izrael je jedinou krajinou na svete, v ktorom sa život a udalosti odvíjajú podľa židovského kalendára. Je to lunisolárny kalendár, ktorý kombinuje princíp kalendára slnečného a mesačného, a tak sa usiluje kompenzovať nevýhody oboch kalendárov. Dĺžka mesiacov zodpovedá dĺžke mesačného cyklu (t. j. približne 29,5 dňa), zatiaľ čo dĺžka roka sa riadi rokom tropickým, t. j. časom, keď sa Slnko vráti na svoje pôvodné miesto na ekliptike. Roky sa v židovskom kalendári počítajú od tradičného dátumu stvorenia sveta. Začiatkom tohtoročného októbra slávili Židia Nový rok

a) 5577

b) 5677

c) 5777

d) 5877

4. Dňa 29. 11. 1947 Valné zhromaždenie OSN schválilo plán na rozdelenie Palestíny na dva nezávislé štáty, arabský a židovský. Anglický mandát nad Izraelom sa skončil 15. 5. 1948. Deň predtým, v piatok 14. 5. 1948, sa v Tel Avive zišla židovská Dočasná štátna rada, ktorej predstaviteľ DavidBenGurion slávnostne vyhlásil vznik nového štátu Izrael. Začali vznikať nové inštitúcie. V roku 1952 štát Izrael ponúkol Albertovi Einsteinovi, aby sa stal

a) predsedom akadémie vied

b) šéfom jadrového výskumu

c) predsedom parlamentu

d) prezidentom

5. Na hraniciach Izraela a Jordánska sa nachádza slané bezodtokové jazero, ktoré sa, paradoxne nazýva more – Mŕtve more. Jeho rozloha je 1 050 km² a je to nielen najnižšie položená vodná plocha na zemskom povrchu, ale aj najnižšie položené miesto na Zemi. Plocha a brehy Mŕtveho mora sú 423 metrov pod úrovňou mora, pričom jeho dno leží pod hladinou svetového oceánu ďalších

a) 374 m

b) 388 m

c) 398 m

d) 402 m

6. Mŕtve more je hyperslané jazero, to znamená, že obsahuje významné koncentrácie chloridu sodného alebo iných minerálnych solí, ktoré prevyšujú úroveň solí v oceáne. Slanosť Mŕtveho mora dosahuje až 33,7%, pričom priemerná salinita obyčajnej morskej vody je

a) 35‰

b) 40‰

c) 45‰

d) 50‰

7. Izraelčania využívajú priaznivé geografické podmienky na výrobu solárnej energie, v jej produkcii na osobu sú na prvom mieste na svete. Na ohrev vody používa solárne panely viac ako

a) 6 z 10 izraelských domácností

b) 7 z 10 izraelských domácností

c) 8 z 10 izraelských domácností

d) 9 z 10 izraelských domácností

8. Mimo USA má Izrael najviac začínajúcich firiem, takzvaných start-upov, na obyvateľa. Malá krajina na Blízkom východe sa vyšvihla medzi hlavných svetových vývozcov špičkových technológií. Izrael, ako krajinu svojho vzniku, však nemožno uviesť pri produkte

a) nabíjacie NiCd batérie

b) USB flash disk

c) epilátor

d) kvapková závlaha

9. Štyria izraelskí študenti v júli 1996 založili firmu Mirabilis s úmyslom zmeniť smerovanie internetovej komunikácie. Už v novembri toho istého roku uviedli prvú verziu audiovizuálneho freeware softvéru pre komunikáciu v reálnom čase pod názvom

a) Skype

b) ICQ

c) Miranda

d) TeamSpeak

10. V izraelskom meste Haifa majú jeden z najkratších systémov metra. Premávajú tam iba štyri vlakové súpravy a celý systémmeria iba

a) 1,8 km

b) 2,2 km

c) 2,8 km

d) 3,1 km

R

Foto Andrew Shiva, wikipédia