Kresliť si zdravie

Foto Pixabay

Vedci z Missourskej, Illinoiskej a Yalovej univerzity preukázali, že na vytvorenie bioelektronických zariadení na koži, ktoré by sa mohli použiť na monitorovanie zdravia, by sa mohla použiť kombinácia ceruziek a papiera. Podarilo sa im vyrobiť a vyhodnotiť širokú škálu bioelektronických zariadení založených na kombinácii ceruziek a papiera – od biofyzikálnych a biochemických senzorov potu po tepelné stimulátory, zberače energie okolitej vlhkosti a transdermálne systémy na dodávanie liekov. Mnoho existujúcich komerčných biomedicínskych zariadení na koži často obsahuje dve hlavné zložky. Ide o biomedicínsku sledovaciu zložku a okolitý pružný materiál, napríklad plast poskytujúci podpornú štruktúru na udržanie spojenia s telom osoby, uviedol hlavný autor štúdie Zheng Yan z Missourskej univerzity. V štúdii Z. Yan a jeho kolegovia zistili, že ceruzky obsahujúce viac ako 90 % grafitu sú schopné viesť veľké množstvo energie vytvorenej trením medzi papierom a ceruzkou. Konkrétne ceruzky s 93 % grafitu boli najlepšie na vytvorenie rôznych bioelektronických zariadení na pokožke potiahnutých komerčným kancelárskym papierom. Na papier je možné aplikovať aj biokompatibilné nástrekové lepidlo, ktoré mu pomôže lepšie sa prilepiť na pokožku, objasnil Z. Yan. Tento objav by mohol mať v budúcnosti široké uplatnenie v personalizovanom zdravotníctve, vzdelávaní, ale aj v ďalšom vedeckom výskume.

Zo stránky SciNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.