Križovatky riek

Pontcysyllte Aqueduct

Splavné akvadukty sú mosty veľmi podobné mostom na cestných komunikáciách, ibaže namiesto povrchu vozovky majú hladinu vody.

Tieto mostné konštrukcie, nazývané aj vodné mosty, slúžia ako vodné dopravné cesty pre lode nad úrovňou okolitého terénu, kde často prekonávajú rôzne prírodné či iné prekážky. Vyznačujú sa predovšetkým svojou veľkosťou a majú širší prierez ako väčšina akvaduktov dodávajúcich vodu. Hoci sa už aj rímske akvadukty niekedy využívali na dopravu, všeobecne sa na tento účel nepoužívali až do 17. storočia. Veľkým zlomom bol vynález plavebnej komory, ktorá staviteľom vodných ciest pomohla prekonať rozdiely medzi výškou vodných hladín. V priebehu 18. a 19. storočia nastal rozmach skutočných dopravných stavieb, medzi inými aj vodných mostov.

Majestátna konštrukcia

Pontcysyllte Aqueduct

Jedným z najslávnejších vodných mostov je akvadukt plavebného kanála Llangollen Canal s názvom Pontcysyllte Aqueduct. Nachádza sa neďaleko waleského mesta Wrexham, medzi obcami Trevor a Froncysyllte. Akvadukt bol postavený v 19. storočí, ešte na začiatku priemyselného rozvoja oblasti, a ide o najvyššiu a najdlhšiu stavbu tohto druhu vo Veľkej Británii. Pontcysyllte Aqueduct naplánovali ako súčasť kanála Ellesmere Canal, ktorý mal spájať britský prístav Ellesmere Port s mestom Shrewsbury. Tento kanál však zostal kvôli nedostatku financií nedokončený a jeho hlavná časť bola neskôr využitá pri stavbe kratšieho kanála Llangollen Canal. Podľa pôvodného plánu mala široké údolie rieky Dee prekonávať zložitá kaskáda plavebných komôr na zníženie hladiny vody do údolia. Škótsky inžinier Thomas Telford (1757 – 1834) však navrhol náročnú stavbu nahradiť vysokým mostom nesúcim kanál, aby voda zostala v jednej úrovni a bez zdržania lodí v plavebných komorách tak, ako to už raz realizoval pri stavbe jednoduchšieho vodného mostu Longdon-on-Tern Aqueduct neďaleko anglického mesta Telford. Za dozoru anglického inžiniera Williama Jessopa tak začal roku 1795 vznikať významný príklad civilného inžinierstva obdobia priemyselnej revolúcie.

Most z liatiny a kameňa prekračuje údolie 19 dutými piliermi, z ktorých len štyri stoja v samotnej rieke. Dĺžka mosta je 307 m, výška od hladiny rieky k spodnej časti žľabu s vodou je 38,4 m. Plavebný kanál, ktorý most nesie, je 3,7 m široký a má hĺbku 1,6 m. Na jednej strane vodného žľabu nad hladinou vody je úzka lávka pre chodcov so zábradlím. Celá stavba bola otvorená už po desiatich rokoch od položenia základného kameňa, a to 26. novembra 1805. Postavená časť kanála má prírodne atraktívne okolie a tiež obsahuje stavebne zaujímavé objekty. Stala sa vyhľadávaným cieľom pre letnú rekreáciu s možnosťou osobnej dopravy turistov po kanáli. V roku 2009 kanál zapísali do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Barton Swing Aqueduct

Otočný akvadukt

Prvý a doteraz funkčný otočný akvadukt na svete Barton Swing Aqueduct premosťuje kanál Manchester Ship Canal pri predmestí Manchesteru Barton upon Irwell. Súčasný most postavili na mieste staršieho oblúkového akvaduktu nad riekou Irwell, ktorý tu stál v rokoch 1761 – 1893. Bol súčasťou plavebného kanálu Bridgewater Canal, ktorý slúžil na prepravu uhlia z baní z predmestia Worsley do Manchesteru. V súčasnosti Bridgewater Canal slúži len pre menšie lode. Na konci 19. storočia v Manchesteri vybudovali vnútrozemský prístav spojený s Írskym morom kanálom Manchester Ship Canal, ktorý približne opisuje pôvodnú trasu rieky Irwell. Kvôli jeho výstavbe sa musel pôvodný akvadukt odstrániť a na jeho mieste postaviť nový. Ten navrhol anglický inžinier Edward Leader Williams, ktorý bol hlavným inžinierom samotného kanálu, a jeho výstavba prebiehala medzi rokmi 1890 – 1893.

Hlavnú časť akvaduktu tvorí 71,6 m dlhý, 5,5 m široký a 2,1 m hlboký žľab, v ktorom je 800 t vody. Tento žľab sa nachádza na otočnom podstavci vybudovanom na umelom ostrove uprostred kanálu. Oceľová konštrukcia sa v prípade potreby uzavrie a otočí okolo svojho stredu o 90°. Ide o unikátnu stavbu, ktorá umožňuje kríženie dvoch vodných ciest v rôznej výškovej úrovni a rôznych kategórií. Otočný pohyb akvaduktu umožňuje veľkým plavidlám využívajúcim kanál plaviť sa pod akvaduktom, kým menšie lode prechádzajú žľabom akvaduktu. Neďaleko od mosta sa nachádza cestný most Barton Road Swing Bridge, ktorý je taktiež otočný. Oba mosty ovládajú z trojposchodovej riadiacej veže postavenej na umelom ostrove.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2019. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

R
Foto Pontcysyllte World Heritage Site, WSV, wikipédia/G-Man, Andrew

Komentáre