Kvantová nadvláda

Ilustračné foto Pixabay

Čínski vedci v online časopise Science uviedli, že fotonický kvantový počítač využívajúci častice svetla vykonal výpočet, ktorý je pre bežný počítač nemožný. Tento míľnik, ktorý sa nazýva kvantová nadvláda (z anglického quantum supremacy), dosiahol kvantový počítač spoločnosti Google iba raz, a to v roku 2019. Počítač spoločnosti Google je však založený na supravodivých materiáloch, nie na fotónoch. Zariadenie spoločnosti Google je založené na malých kvantových bitoch vyrobených zo supravodivých materiálov, ktoré vedú energiu bez odporu. Nový čínsky kvantový počítač Jiuzhang pozostáva z komplexu optických zariadení prenášajúcich fotóny. Medzi tieto zariadenia patria svetelné zdroje, stovky rozdeľovačov lúčov, desiatky zrkadiel a 100 fotónových detektorov. Toto je prvé nezávislé potvrdenie tvrdenia spoločnosti Google, že sa skutočne môže dosiahnuť kvantová nadvláda, hovorí teoretický počítačový vedec Scott Aaronson z Texaskej univerzity v Austine. To, čo by najrýchlejšiemu nekvantovému alebo klasickému počítaču na svete trvalo viac ako pol miliardy rokov, Jiuzhang zvládne za 200 sekúnd! Použitím procesu nazývaného vzorkovanie bozónov generuje Jiuzhang rozdelenie čísel, ktoré je pre klasický počítač mimoriadne ťažké replikovať. Fotóny sa najskôr pošlú do siete kanálov. Tam každý fotón narazí na sériu rozdeľovačov lúčov, z ktorých každý posiela fotón súčasne dvoma cestami. Cesty sa spájajú a opakované štiepenie a zlučovanie spôsobuje, že fotóny navzájom interferujú podľa kvantových pravidiel. Napokon sa na konci zmeria počet fotónov v každom z výstupných kanálov siete. Pri mnohonásobnom opakovaní tento proces produkuje distribúciu čísel na základe toho, koľko fotónov sa našlo v každom výstupe.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2021. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.