Ľahší vstup na pracovný trh vďaka Digitálnej garáži

Mladí absolventi škôl či univerzít a začínajúci podnikatelia budú mať jednoduchší vstup do pracovného procesu. Umožní im to rozsiahly vzdelávací program Digitálna garáž, ktorý prinesie do konca roka desiatky školení formou prednášok. Projekt dnes slávnostne zahájila spoločnosť Google, aliancia SAPIE a ďalší špecialisti na oblasť zamestnanosti a digitálne technológie. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

„Digitálnu garáž vnímam ako jedinečný projekt, a to z toho dôvodu, že sa do neho zapájajú kľúčoví partneri z vládnej, neziskovej, akademickej či podnikateľskej sféry. Keď sa pozrieme na krajiny ako napríklad Španielsko či Taliansko, kde majú vážne problémy s nezamestnanosťou mladých, v nich už tento projekt naštartoval spoločenskú zmenu. A takýmto pozitívnym príkladom môže byť aj Slovensko,“ povedal podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Program sa na Slovensku zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorí si chcú po ukončení štúdia zvýšiť svoju digitálnu gramotnosť. Online vzdelávacia platforma však bude dostupná pre každého, kto chce rozvíjať vlastnú kariéru alebo vlastné podnikanie pomocou internetu.

„Slovensko sa musí digitálne transformovať. Tento proces sa nedá zastaviť a ak budeme pomalí, svet nikdy nedobehneme. Som presvedčený o tom, že takáto spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom môže z dlhodobého hľadiska pomôcť Slovensku stať sa modernou konkurencieschopnou digitálnou krajinou. Dúfam preto, že riešenie, akým je Digitálna garáž, využije vďaka svojej dostupnosti čo najväčšie množstvo ľudí,“ dodal podpredseda vlády.