Ľahšie zisťovanie molekúl plynu

3-6 grafenVedci vyvinuli novú metódu na detegovanie, t. j. zisťovanie molekúl plynu, ktorá je založená na vzájomnom pôsobení týchto molekúl s miniatúrnym štítkom z grafénu. Grafén je v podstate izolovaná atómová vrstva grafitu. Nová technológia by mohla predstavovať riešenie pre súčasné priemyselné prístroje slúžiace na zisťovanie rôznych druhov plynu. Tieto prístroje, používané aj na zisťovanie horľavých a toxických splodín, sú neoceniteľnou pomôckou v oblasti priemyselného, environmentálneho aj vojenského výskumu. Súčasné technológie si však vyžadujú veľké, ťažké a nákladné zariadenia a nezaobídu sa bez fázy, pri ktorej je potrebné plyn najprv spáliť a až potom je možné jeho jednotlivé zložky fotoelektricky detegovať. Jian Sun z Japonského ústavu pokročilej vedy a techniky vytvoril kompaktný detektor, ktorý využíva úplne novú architektúru, založenú na malinkom štítku grafénu. Štítok umožňuje zistenie aj jedinej molekuly oxidu uhličitého, adsorbovanej na jeho povrch na základe fotoelektrického efektu – a to dokonca aj pri izbovej teplote.

JK

Foto wikipédia/AlexanderAIUS