Lepší život s počítačmi

Profesorka Mária Bieliková je odborníčkou na komunikáciu medzi človekom a softvérom. Rozvoj informačných technológií podľa nej v blízkej budúcnosti významne zmení náš život a tiež väčšinu pracovných profesií. Mladým odporúča, aby nezanedbávali svoju informatickú gramotnosť.

Pani profesorka, ste známa tým, že dokážete získavať mladých ľudí pre vedu v oblasti informatiky. Aký je váš prístup k mladým?

Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.
Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.

Vždy som pristupovala ku všetkému s dosť veľkou dávkou intuície. Rozum je síce základom pri akomkoľvek mojom rozhodovaní, ale popri rozume je tu aj zanietenie a to, čo na to povie moje srdce. A to som počas celého môjho pôsobenia na univerzite vždy brala do úvahy. Ako študentka som mala dobrých učiteľov, ktorí mi veľa dali, a tak aj ja teraz môžem veľa rozdávať.

Prečo je dôležité študovať interakciu človeka so softvérom?

Keď riešime nejakú úlohu pomocou počítača, či už to je desktop, tablet alebo mobil, softvér je to, čím zabezpečíme, aby tieto zariadenia boli pre nás ľudí užitočné. Sú úlohy, ktoré nevyžadujú žiadnu interakciu človeka, napríklad snímajú senzormi nejaké hodnoty a na základe nich riadia ďalšie systémy. Tam, kde vstupuje do procesu človekje interakcia človeka so softvérom a jej kvalita kľúčová. V súčasnosti sme v štádiu, keď už vieme vytvárať užitočné systémy či služby so zaujímavou funkcionalitou pomerne dobre a efektívne a je čas sa posunúť viac k človeku, teda starať sa aj o to, ako sa vytvorený systém používa. Zatiaľ vo väčšine prípadov víťazí softvér, teda človek či chce, alebo nechce sa mu prispôsobuje, keď ho chce používať. To spôsobuje nielen nepríjemné pocity, nižšiu efektivitu, ale často aj katastrofy. Je viacero známych prípadov, keď v dôsledku nevhodného rozhrania došlo k zlyhaniu a softvér dokonca zabil človeka.

Ako sa zmenil web od svojho vzniku a kam smeruje?

Zmenil sa veľmi. Od pôvodného informačného priestoru pre výskumníkov je teraz z neho aj sociálny priestor a miesto pre služby, bez ktorých by sme si už nevedeli predstaviť bežný život. Pracovný ani súkromný. Na internete je už viac ako miliarda domén, desiatky triliónov  webových stránok a k tomu služby, ktoré nám pomáhajú pracovať s informáciami sprístupnenými v nevídanom rozsahu. Čo bude ďalej, ak bude exponenciálne narastať množstvo informácií a bude sa znásobovať kapacita výpočtových prostriedkov pri zachovaní ceny a rozmerov? Okrem toho, že sa postupne budú meniť profesie, ohrození sú napríklad knihovníci, predavači, šoféri, skladníci, tak aj počítače sa budú čoraz viac stávať inteligentnejšími a autonómnymi a budú výraznejšie zasahovať do našich životov.

Ľudia s nízkou úrovňou počítačovej gramotnosti to budú mať ťažké…

Dnes je osvojenie si schopnosti komunikácie s počítačmi na úrovni písania, čítania a počítania. Počítačovú gramotnosť vnímam ako minimálnu úroveň zručností pre komunikáciu s počítačom, softvérom alebo komunikáciu medzi ľuďmi pomocou počítača. To zahŕňa aj to, že by sme mali učiť deti, aby pochopili ako počítač funguje, aby mohli robiť lepšie rozhodnutia. A to sa netýka iba tých, ktorí by chceli informatiku študovať, týka sa to všetkých. O niekoľko rokov budú počítače a roboty autonómne riešiť úlohy, pohybovať sa medzi nami a bude dôležité im rozumieť. Vlastne už teraz je to dôležité. Navyše spôsob, ako rozmýšľajú počítače, je veľmi efektívny a je užitočné, aby ho človek ovládal, lebo táto vedomosť umožňuje aj človeku riešiť bežné problémy lepšie. To, čo treba k riešeniu doplniť, aby náš výsledok prekonal napríklad aj stroj, je naše zanietenie a emócie.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 12/2016.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Zhováral sa Vladimír Ješko

Foto pixabay, archív Márie Bielikovej

Ilustrácia Marcela Pekarčíková