Liečivá ČOKOLÁDA

Dobrá správa pre labužníkov! Proti vysokému krvnému tlaku (hypertenzii) sa bude možno v budúcnosti bojovať čokoládou, zeleným čajom či červeným vínom.

otvarakHypertenzia je najčastejším ochorením srdcovo-cievneho systému, ktorým podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac ako tretina dospelej populácie. Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov ischemickej choroby srdca a cievnych mozgových príhod. Celosvetovo je hypertenzia závažným problémom, a preto sa hľadajú spôsoby, ako jej nástup zastaviť alebo oddialiť.

Zariadil to epikatechín 
Študent 6. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Štefan Lukáč sledoval účinok podávania prírodného antioxidantu epikatechínu na špeciálnom druhu potkanov, ktorým sa približne od piateho týždňa života začína spontánne rozvíjať hypertenzia. Potkanom sa podával epikatechín rozpustený v pitnej vode. Následne sme sledovali ich krvný tlak i pulz a analyzovali sme tkanivá. Zaujímalo nás, či a ako ovplyvňuje epikatechín produkciu oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v ľavej komore srdca a aorte, ďalej sme sledovali funkčné charakteristiky rôznych ciev a iných parametrov, približuje experiment Štefan Lukáč.
Výsledkom podávania epikatechínu bolo, že potkany, ktoré ho dostávali, mali nižší krvný tlak než tie, čo ho nedostávali. Epikatechín spomalil nárast krvného tlaku a rozvoj hypertenzie. Potvrdilo sa nám, že môže pomáhať v prevencii chorobných zmien, ktoré v organizme vznikajú pri hypertenzii, vysvetlil Š. Lukáč. Účinok antioxidantu súvisel so zvýšením antioxidačnej schopnosti krvnej plazmy a zlepšením produkcie oxidu dusnatého, ktorý je veľmi dôležitý v regulácii krvného tlaku a cievnych funkcií. Oxid dusnatý je kľúčovou látkou, ktorá rozširuje cievy, a tým znižuje krvný tlak a zlepšuje prietok krvi tkanivami. Predpokladáme, že práve oxid dusnatý je kľúčovou molekulou, zabezpečujúcou priaznivý účinok epikatechínu, hovorí autor práce.

Zdravé maškrty 
Najbohatším zdrojom epikatechínu sú kakaové bôby. Prospešnou v boji proti hypertenzii by preto mohla byť aj čokoláda s veľkým podielom kakaa. Epikatechín sa však nachádza napríklad tiež v zelenom a čiernom čaji, červenom víne či v ovocí. Výskum Š. Lukáča pomohol lepšie spoznať mechanizmy, ktorými môže epikatechín spomaľovať rozvoj hypertenzie. Mohol by tak ukázať cestu, ako zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, a tým prispieť k zníženiu nákladov na liečbu hypertenzie a s ňou spojených ochorení. Výsledky projektu však zároveň otvorili aj nové otázky, napríklad to, aké sú ďalšie tkanivovo špecifické účinky epikatechínu v organizme, či je možné využiť ho pri iných ochoreniach, ale aj to, či zlepšuje mozgové funkcie, uzatvára medik UK.
Za svoj výskum získal Štefan Lukáč 2. miesto v kategórii BASIC SCIENCE na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v Budapešti Semmelweis International Students’ Conference 2016.

R
Foto Pixabay, UK Bratislava