Lyžovačka na spaľovni

Na streche kodanskej spaľovne otvorili na jeseň originálnu 450 metrov dlhú zjazdovku. Tá nepotrebuje sneh – lyžuje sa aj na umelom povrchu.

Základom projektu CopenHill je 85 metrov vysoká spaľovňa odpadu, ktorá zásobuje Kodaň elektrinou a teplom.

V dánskej metropole Kodaň po rokoch príprav otvorili na začiatku októbra 2019 umelú zjazdovku CopenHill, ktorá sa nachádza na streche modernej spaľovne odpadu Amager Bakke. Dánsko je rovinatá krajina, najvyšší kopec Møllehøj meria len 171 metrov, a tak si svoju horu muselo vytvoriť za pomoci architektov. Za projektom, ktorý ponúka obyvateľom príležitosť na lyžovačku bez cestovania, stojí miestny architekt Bjarke Ingels so svojím štúdiom BIG. Jeho návrh celoročnej lyžiarskej prevádzky vyhral v roku 2011 architektonickú súťaž, ktorej zadanie znelo: Atraktívne zabaliť budúcu spaľovňu, tepláreň a elektráreň v jednom, aby bol zaručený rekreačný prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Výstavba projektu mala rozpočet 550 miliónov eur a ročne má pritiahnuť okolo 300-tisíc návštevníkov.

Ekologická energia

Spaľovňa s lyžiarskou zjazdovkou sa nachádza pri centre mesta, foto BIG.

Kodanská spaľovňa komunálneho odpadu Amager Bakke (Amager Hill), fungujúca od roku 2017, spája inovatívnu architektúru a dômyselnú technológiu na výrobu energie. Nová spaľovňa je jedna z najmodernejších, súčasne vyrába tepelnú aj elektrickú energiu. Dopĺňa neďaleko stojacu starú tepláreň, ktorú by mali do roku 2020 prestavať na využite biomasy. Tieto dva projekty majú významne prispieť k tomu, že do roku 2025 dôjde k výraznému zníženiu produkcie emisií CO₂ v meste. Spaľovňa patrí vďaka pokročilým technológiám k ekologicky najpriaznivejším svojho typu na svete. Vzhľadom na optimalizáciu spaľovania, filtráciu a ďalšie technológie sa očakáva, že emisie síry sa znížia o 99,5 % a emisie oxidov dusíka o 90 %. Redukciu oxidov dusíka zaisťuje technológia čistenia spalín a selektívna katalytická redukcia, pri ktorej sa oxidy dusíka premieňajú na vodu a dusík pri teplote 200 až 400 stupňov Celzia. Výsledné plyny sa uvoľňujú cez veľký komín na streche. V pôvodnom návrhu riešenia mal komín spaľovne vypúšťať svoje výfukové plyny v časových intervaloch. Malo ísť o dymové prstence zložené z vodnej pary, ktoré mali v noci svietiť. Každý krúžok mal symbolizovať tonu zachyteného oxidu uhličitého. Zo zámeru sa však nakoniec upustilo vzhľadom na jeho zložitosť.

Vzdelávanie, svetlo aj teplo

V objekte sa každoročne spáli približne 400-tisíc ton tuhého komunálneho odpadu. Spaľovňu prevádzkuje spoločnosť Amager Ressourcecenter (ARC), ktorú vlastní päť samospráv hlavného mesta. ARC zodpovedá za odpadové hospodárstvo, recykláciu a výrobu energie, ako aj za osvetové aktivity v tejto oblasti.

V projekte je preto zahrnuté aj edukačné centrum zamerané na environmentálne témy, ktoré má hostiť podujatia a konferencie s témami týkajúcimi sa ekológie a životného prostredia. Denne privezú do spaľovne na 300 nákladných áut s odpadom vyprodukovaným 500- až 700-tisíc obyvateľmi a najmenej 46-tisíc spoločnosťami či firmami. Každá z dvoch pecí doplnených turbínou a generátorom môže spáliť približne 25 až 35 ton odpadu za hodinu. Zariadenie spaľovne dodáva elektrinu minimálne pre 30-tisíc domácností a diaľkové teplo pre 72-tisíc domácností v oblasti. Spaľovňa vyrába energiu len z komunálneho odpadu, spracúva všetky typy odpadu vrátane organického a využíva 100 % energetického obsahu tohto paliva. Fasádu budovy vrátane presklenej vnútornej priečky, ktorá oddeľuje administratívnu časť od prevádzky, dodala česká spoločnosť Sipral. Plášť sa skladá z modulovej fasády v administratívnej časti, kde sú vysoké nároky na tepelné a akustické parametre. Väčšinu povrchu budovy zakrýva vrstva hliníkových kaziet vyrobených z hliníkového plechu bez povrchovej úpravy. Ich vzhľad sa časom a vplyvom poveternostných podmienok prirodzene mení.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R, foto CopenHill