Najväčšia smart baterka

Začiatkom roka uviedli v banskobystrickom priemyselnom parku do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattu. Ide o prvú inštaláciu svojho druhu u nás, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov.… pokračuj

Čínske energetické prvenstvo

Začiatkom decembra minulého roku začala Čína dodávať do svojej siete elektrickú energiu produkovanú zdvojeným reaktorom štvrtej generácie. V 60. rokoch minulého storočia začal veľký rozvoj nukleárnej energetiky, čo viedlo k rýchlemu nárastu počtu jadrových elektrární v mnohých krajinách. V súčasnosti vyrába elektrickú energiu približne 440… pokračuj

Klimaticky neutrálna oceľ

Keďže nemecký oceliarsky priemysel vytvára pri získavaní ocele enormné množstvo CO2, cieľom najnovších výskumov je dekarbonizácia jej výroby. Jedným z najbežnejších a najdôležitejších hutníckych produktov je oceľ. Oceľové prvky sú v takmer každom produkte, ktorý si vyžaduje pevnosť, tvárnosť či stabilitu. Oceľ je nateraz nenahraditeľná… pokračuj

Európske mestá bez uhlíka

Podľa vedcov by desiatky európskych miest mohli v priebehu 10 rokov dosiahnuť nulové emisie uhlíka začlenením prírody do svojej infraštruktúry. Analýza uverejnená v časopise Nature Climate Change ukazuje spôsoby využitia zelených riešení na zachytávanie a znižovanie emisií uhlíka. Štúdia, ktorú vypracovali výskumníci zo Švédska, USA… pokračuj

Experimentálne proti emisiám

Experimentálne lietadlo vyvíjané v NASA v spolupráci s firmou Boeing by malo pomôcť USA dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie skleníkových plynov. Ak sa zaujímate o vývoj letectva a jeho míľniky, určite ste sa stretli s lietadlami, ktorých označenie sa začína písmenom X. Ide o… pokračuj

Lesy nepostačia

Lesy absorbujú atmosférický CO2 a ukladajú ho vo svojej biomase. Vedci z európskeho výskumného centra Joint Research Centre (JRC) a univerzity ETH Zürich skúmali, koľko uhlíka by sa mohlo takto uložiť podľa hypotetického scenára úplného odstránenia lesného hospodárstva. Výsledky však ukazujú, že by to zmiernilo… pokračuj

Uhlíkovo negatívny betón

Fínski vedci našli vhodnú technológiu, ktorá znižuje negatívny vplyv výroby betónu na životné prostredie a pomáha redukovať emisie CO2 o 45 %. Kdekoľvek v meste či na dedine sa nachádzame, s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote máme v blízkosti nejaký stavebný či konštrukčný prvok zhotovený z… pokračuj

Elektrina v nádrži

Pôvodne sa po roku 2035 nemali na európske cesty dostávať už žiadne nové automobily so spaľovacími motormi. Po rozhodnutí Európskej komisie v marci tohto roku sa zdá, že spaľovacím motorom na starom kontinente predsa ešte neodzvonilo. Riešením majú byť e-palivá s neutrálnou bilanciou emisií CO2.… pokračuj

Neviditeľná superjachta

Najnovšia plánovaná talianska superjachta bude energeticky sebestačná, bude získavať vodík z morskej vody a nebude produkovať nijaké uhlíkové emisie. Jedným z mimoriadne luxusných a drahých artiklov sú veľké námorné jachty, nazývané aj superjachty. K flotile superjácht, ktoré v súčasnosti brázdia svetové moria alebo sú zakotvené… pokračuj

Betón – lapač CO2

Betón je jeden z najstarších a najbežnejších materiálov, ktoré sa využívajú v stavebníctve. Má dobré mechanické vlastnosti aj teplotnoakumulačnú funkciu, je flexibilný pri formovaní architektonických tvarov a jeho povrch sa dá upravovať do najrôznejších podôb. Touto metódou stavali mosty už starovekí Rimania a niektoré stavby… pokračuj