Magnetické pole zeme slabne

Vedci sa snažia odpovedať na otázku, či hrozí reverzácia magnetického poľa našej planéty.

Málokto si uvedomuje – pretože to málokto vie –, že jedným z mimoriadne dôležitých parametrov, ktoré umožnili našu existenciu, je magnetické pole Zeme. To vytvára okolo našej planéty akúsi neviditeľnú magnetickú bariéru či štít, ochraňujúci nás od intenzívneho žiarenia, prichádzajúceho z vesmíru. Tento štít má tendenciu slabnúť a dokonca v nepravidelných intervaloch obracia svoju polaritu. Merania ukazujú, že v súčasnosti zemské magnetické pole slabne, čo v ostatných rokoch viedlo k diskusiám o blížiacej sa reverzácii (zmene polarity) tohto poľa. To by znamenalo, že severný magnetický pól sa presunie na juh a južný na sever. Najnovšie štúdie, ktoré skúmali históriu týchto reverzácií, však naznačujú, že v blízkej budúcnosti k takémuto javu nedôjde. Dôvodom špekulácií o blížiacej sa reverzácii je aj existencia tzv. juhoatlantickej anomálie (SAA – South Atlantic Anomaly). V tejto oblasti, ktorá sa rozprestiera krížom cez Atlantický oceán, od Čile po Zimbabwe, je totiž magnetické pole znateľne slabšie než inde na svete. Od objavenia tejto oblasti v roku 1958 sa jej rozsah zväčšuje, a to v súlade s celkovým slabnutím zemského magnetického poľa pozorovaným už niekoľko storočí. Tento trend by v konečnom dôsledku mal viesť k reverzácii pólov. História ukazuje, že magnetický sever a magnetický juh si vymenia miesta každých 200 000 až 300 000 rokov. Súdiac podľa toho k reverzácii už malo dávno dôjsť, pretože od poslednej ubehlo približne 700 000 rokov. Odpovedať na otázku, či nám bezprostredne hrozí reverzácia geomagnetického poľa, sa pokúsili zistiť vedci z univerzít v Liverpoole a na Islande i z Nemeckého výskumného centra pre geovedy, ktorí analyzovali minulé fluktuácie poľa. Analýza ukázala, že pred 49 000 a 46 000 rokmi bola štruktúra poľa podobná tej súčasnej, a predsa tieto anomálie neviedli k reverzácii poľa. Vedci dospeli k názoru, že po terajšom poklese intenzity postupne dôjde k regenerácii poľa, pričom v blízkej budúcnosti nehrozí nijaké prehodenie severného a južného pólu.

RM, foto University of Liverpool

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 06/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.