Manažment údajov o nanomateriáloch

Spoločné výskumné centrum Európskej únie (JRC) prispelo k vyhodnoteniu a zrevidovaniu našich poznatkov o nanomateriáloch, čo viedlo k novým odporúčaniam ohľadom najdôležitejších otázok, ktoré by si vedci mali pri ich využívaní položiť. Zbieranie údajov o nanomateriáloch do elektronických databáz pomáha lepšie pochopiť a predpovedať ich správanie. Údaje o nich by mali byť dostatočne kompletné a mali by mať adekvátnu kvalitu na to, aby mohli poslúžiť ako dobrý nástroj na vyhodnotenie možných rizík používania týchto materiálov v praxi. Dôležitosť nanotechnológií a ich produktov pre spoločnosť neradno podceniť. Je potrebné zaručiť ich bezpečnosť pre zdravie ľudí a životné prostredie.

JK

foto wikipédia/Alexander AlUS