Maratón tvorivosti

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by vyzeralo ideálne prostredie na vznik dobrých nápadov s následnou realizáciou?

Biotalk na tému Ako sa dopĺňa spiaci mozog a učenie? v CVTI SR

Nezáleží na tom, či tieto nápady vznikajú vo vede, v medicíne, vzdelávaní, IT alebo v iných oblastiach. Motivovaní študenti pochádzajúci z najlepších univerzít na svete opísali, že sa im najlepšie pracuje s profesormi a študentmi, ktorí majú skutočnú vášeň pre to, čo robia a v čom sa realizujú. Takýto kolektív dokáže vytvoriť podnetné prostredie na kariérny aj osobnostný rast.
Dôležitú úlohu zohráva aj samotné prostredie, estetika a priestor, ktorý ponúka kreatívnu múzu a dovolí zapájať všetky zmysly. Docieliť pozitívnu kultúru nemusí byť ťažké, stačí osloviť ľudí, ktorí autenticky vnímajú krásu vedy a chcú sa podeliť o svoje myšlienky a skúsenosti.

Komunita nadšencov vedy

V rámci našej platformy Biospher sa snažíme o rozvoj dostatočne motivujúceho prostredia pre oblasť biotechnológií na Slovensku. Prinášame rôzne formáty, ktoré majú za cieľ popularizovať vedu, spájať ľudí s príležitosťami a ponúknuť im priestor na rozvoj interdisciplinárnej spolupráce s nadšencami biológie, inovácií a pokroku v biotechnologickej a medicínsko-technologickej sfére.
Vzhľadom na súčasnú situáciu s COVID-19 transformujeme podujatia do online verzií. Napríklad na Biotalks – interaktívne a popularizačné prednášky, ktoré organizujeme každý mesiac sa záujemcovia môžu momentálne pripojiť cez našu facebookovú stránku www.facebook.com/biospherorg/.

Čo je biohackathon?

V novembri 2020 plánujeme uskutočniť prvý biohackathon na Slovensku. Hackathon zjednodušene predstavuje maratón nápadov s cieľom nájsť riešenie na zadanú tému. Formát vznikol v IT odvetví a znamená rýchly spôsob vývoja nových technológií. Skupina ľudí s rôznymi zručnosťami vytvorí tím a v priebehu niekoľkých hodín (väčšinou 12 až 72 hodín) prostredníctvom kreatívneho procesu a tímovej spolupráce vyvinie nový produkt alebo aplikáciu. Mnoho startupov a veľkých spoločností vzniklo práve z hackathonu.

Tím Biospher

Neskôr sa hackathony rozšírili do všetkých oblastí a stali sa vyhľadávaným dôvodom na stretávanie sa aktívnych ľudí, ktorí chcú využívať svoje zručnosti, pracovať v interdisciplinárnych tímoch, tvoriť a hľadať riešenia rôznych celospoločenských problémov.
Na MIT prebiehajú každoročne hackathony na rôzne témy. Ide napríklad o EnergyHack, ktorý sa zameriava na znižovanie uhlíkovej stopy v oblasti energetiky.
Biohackathon je hackathon, ktorý využíva na hľadanie riešenia poznatky z biológie. Pred štyrmi rokmi sa po prvý raz uskutočnil v Cambridgei a umožnil interdisciplinárnym tímom z oblasti vedy, medicíny, dizajnu a biznisu objaviť nepoznané zákutia syntetickej biológie.

Prečo sa oplatí zapojiť sa?

Foto Pixabay, úprava Biospher

Tento rok by sme radi priniesli Biohackathon po prvýkrát aj na Slovensko. Nezáleží, aký odbor študujete, alebo čomu sa venujete, prihlásiť sa môže naozaj každý. Stačí nadšenie pre tvorbu nových inovácií v biológii a chuť vyskúšať si prácu na projekte v interdisciplinárnom tíme. Do jedného z nich vás zaradíme a dostanete daný problém, na ktorý bude treba nájsť riešenie. Na podujatí sa stretne 15 biológov a 15 ľudí z iných oblastí. Počas 12 hodín môžete spolu s tímom tvoriť myšlienkový produkt na zadanú tému. Jednotlivé nápady bude posudzovať odborná porota, ktorá vám odovzdá cenný pohľad na váš nápad.
Biohackathon je unikátny v tom, že vám umožní v relatívne krátkom čase získať skúsenosť s tvorbou produktu, zažiť brainstorming s ľuďmi z rôznych oblastí, získať nové priateľstvá a vytvoriť niečo, čím sa môžete prezentovať.
Prihlásiť sa môžete na www.biospher.org/hackhaton.

Simona Veselá
Foto Biospher

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre