Marcový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali marcový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na strane 54.

1. Obraz slnečného povrchu s najvyšším rozlíšením, aké sa kedy využilo, bol vytvorený

a) sondou Parker Solar Probe

b) sondou Solar Orbiter

c) ďalekohľadom Daniela K. Inouyea

d) ďalekohľadom Gran Telescopio Canarias

2. Vedci sa v zariadení Európskej organizácie pre jadrový výskum pri Ženeve, známom pod skratkou CERN, usilujú napodobniť podmienky, aké panovali vo vesmíre hneď po veľkom tresku, pomocou experimentu

a) ALICE

b) BANG

c) ATLAS

d) HALLEY

3. Skupina vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV študuje v experimente IS521, historicky prvom slovenskom experimente v CERN-e,

a) izotopy uránu

b) izotopy olova

c) izotopy zlata

d) izotopy vodíka

4. Sústava rádioteleskopov ALMA, ktorá je v súčasnosti najväčším astronomickým prístrojom na Zemi, sa nachádza

a) v Mexiku

b) v Čile

c) v Brazílii

d) v Rusku

5. Venuša sa okolo svojej osi otáča dlhšie, ako trvá obeh tejto planéty okolo Slnka. Jeden deň na Venuši trvá

a) 27 pozemských dní

b) 112 pozemských dní

c) 243 pozemských dní

c) 365 pozemských dní

6. Na území Slovenska sa neotektonické pohyby intenzívne prejavovali od konca

a) jury

b) triasu

c) paleogénu

d) neogénu

7. Medzi najvýznamnejšie geomorfologické indikátory tektonických procesov zlomového charakteru patria facetové svahy. Hovorí sa im aj

a) zlomové stráne

b) zlomové trhliny

c) zlomové vrchy

d) zlomové doliny

8. Hviezda Betelgeuze, ktorá možno onedlho vybuchne ako supernova, je súčasťou súhvezdia

a) Kasiopeja

b) Orión

c) Labuť

d) Veľký pes

9. Medzi rastlinami s prirodzeným zdrojom žltého pigmentu využívaného na farbenie potravín vyniká

a) kurkumovník dlhý

b) púpava lekárska

c) ďumbier lekársky

d) repka olejná

10. Najväčší kvet v celej rastlinnej ríši, ktorého priemer môže dosiahnuť až 1,5 m, má

a) Rafflesia pricei

b) Rafflesia consueloae

c) raflézia Kerriho

d) raflézia Arnoldova

11. Planétu Urán a jej dva mesiace Oberon a Titania objavil v 18. storočí slávny astronóm a konštruktér astronomických ďalekohľadov

a) Benjamin Banneker

b) Pierre Simon de Laplace

c) Frederick William Herschel

d) Edmond Halley

12. Jedovaté chemické látky produkované mikroskopickými, vláknitými hubami a plesňami, ktoré sa môžu vyskytovať aj v potravinách, sa nazývajú

a) fytotoxíny

b) zootoxíny

c) endotoxíny

d) mykotoxíny

13. Podľa medzinárodných bezpečnostných požiadaviek musí každé dopravné lietadlo umožňovať všetkým cestujúcim opustiť palubu po evakuačných sklzoch

a) do 20 sekúnd

b) do 30 sekúnd

c) do 60 sekúnd

d) do 90 sekúnd

14. Svetový rekord v rýchlosti rotácie objektu umelo vytvoreného ľuďmi je

a) 43 tisíc ot/min

b) 60 miliárd ot/min

c) 300 miliárd ot/min

d) 750 miliárd ot/min

15. Kľúčovú úlohu v objave zrýchľovania sa rozpínania vesmíru zohralo pozorovanie

a) Higgsovho bozónu

b) tmavej energie

c) medzihviezdneho plynu

d) supernov typu Ia

16. Výskumu neurodegeneračných zmien vyvolaných v mozgu rôznymi druhmi demencií sa venoval psychiater Arnold Pick na univerzite

a) v Oxforde

b) v Cambridgei

c) v Prahe

d) v Bostone

17. Revidované datovanie fosílií na Jáve ukázalo, že poslední známi ľudia vzpriamení žili pred asi

a) 30-tisíc rokmi

b) 50-tisíc rokmi

c) 113-tisíc rokmi

d) 290-tisíc rokmi

18. Vnútro a okolie nádoru obsahujúce okrem nádorových buniek rôzne nenádorové bunky, stromálne bunky, imunitné bunky, lymfatické a krvné cievy označujeme pojmom

a) nádorové mikroprostredie

b) nádorový parenchým

c) nádorový matrix

d) tukové tkanivo

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre