Marihuana škodí videniu

Foto Pixabay

Štúdia vykonaná na španielskej Granadskej univerzite naznačuje, že fajčenie marihuany značne ovplyvňuje dôležité funkcie zraku, akými sú vizuálna ostrosť, kontrastná citlivosť, trojrozmerné videnie (stereopsis), schopnosť zaostriť a citlivosť na prenikavé svetlo. Napriek tomu viac ako 90 % fajčiarov marihuany verí, že to nemá na ich zrak nijaký alebo má len malý vplyv.
Skupina výskumníkov z  Katedry optiky Granadskej univerzity študovala vplyvy fajčenia marihuany na rôzne zrakové parametre v porovnaní s tým, ako vplyv drogy na ich zrak vnímajú samotní fajčiari. Výsledky výskumu uverejnili v časopise Scientific Reports. Vedúca autorka Sonia Ortiz Peregrinová pripomína že užívanie marihuany napriek tomu, že je to ilegálna droga, je stále na vzostupe. Podľa celonárodného prieskumu o alkoholových, drogových a iných závislostiach, ktorý v Španielsku prebiehal v rokoch 2019 a 2020, aspoň 37 % dospelých Španielov už túto drogu niekedy okúsilo a približne 10 % z nich tak urobilo v minulom roku.
Výsledky výskumu ukázali, že po užití marihuany sa výrazne zhoršia zrakové schopnosti. Napriek tomuto zisteniu, nie všetci účastníci experimentu po fajčení kanabisu zhoršenie zraku hlásili. Až 30 % z nich tvrdilo, že ich zrakové schopnosti vôbec neutrpeli, kým 65 % hlásilo, že ich videnie sa zhoršilo len o trošku. Podľa autorov štúdie vizuálnym parametrom, ktorý by mohol byť najsilnejšie viazaný na užívateľskú percepciu, je kontrastná citlivosť. Práve rozdiel medzi objektívnymi zisteniami a vnímaním užívateľov by mal byť podľa výskumníkov motiváciou pre vysvetľujúcu verejnú kampaň, pretože zhoršenie videnia po požití kanabisu môže predstavovať nebezpečenstvo pri každodenných činnostiach.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.