Mega prvočíslo

Foto Pixabay

Elektrotechnik Jonathan Pace sa dopracoval k najväčšiemu známemu prvočíslu, tomu rozkošnému číslu deliteľnému jedine samým sebou a jednotkou, oznámil časopis New Scientist. Číslo 277232917 – 1 má vyše 23 miliónov číslic, takmer o milión viac než predchádzajúci rekord. Osobný počítač Jonathana Pacea odkryl číslo ako súčasť projektu GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search, na hľadanie Mersennových prvočísel), po šiestich dňoch ustavičného vypočítavania. Nový rekord je zriedkavým nálezom, dokonca aj na prvočíslo, keďže je to len 50. známe Mersennovo prvočíslo, číslo o jedno menšie než mocnina dvoch. GIMPS je dobrovoľnícky projekt, hľadajúci čoraz vyššie Mersennove prvočísla, ktoré sa hľadajú niekoľkokrát opakovaným násobením čísla 2 samým sebou a odčítaním 1. Tieto prvočísla sa hľadajú ľahšie než iné typy, pretože počítač nemusí vypočítať deliteľov čísla, aby rozhodol, či je alebo nie je prvočíslom, hovorí J. Pace. Necháva bežať program na vyhľadávanie prvočísel na pozadí približne tucta počítačov, pre ktoré je dobrovoľníckym správcom siete. Keďže sa dá softvér stiahnuť zadarmo, aj vy môžete získať rekordy lámajúce prvočíslo – ak máte dostatok trpezlivosti.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.