Memorandum o spolupráci a porozumení v oblasti vývoja nanosatelitov

Na pôde univerzity Technion v izraelskej Haife, bolo dňa 27. 3. 2017 podpísané dôležité memorandum o porozumení a vývoji nanosatelitnej technológie medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU), Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) a univerzitou Technion. Stalo sa tak počas oficiálnej návštevy Izraela slovenským prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Nanosatelity v posledných rokoch zažívajú veľkú revolúciu. Výrazným spôsobom uľahčujú a zlacňujú prístup do vesmíru. V súčasnej dobe sa s využitím týchto technológií počíta napríklad v diaľkovom pozorovaní Zeme, zabezpečovaní telekomunikačných služieb, ale aj na seriózne vedecké pozorovania a experimenty, či misie k planétam a ďalším objektom v našej Slnečnej sústave. Zúčastnené strany reflektujú tento trend a chcú rozvíjať spoločné snahy a projekty v tejto oblasti. V rámci memoranda môžu jednotlivé strany spolupracovať a rozvíjať spoločné projekty zamerané na vývoj nanosatelitných technológií, organizovať workshopy, výmenu výskumníkov a podobne. Nejedná sa však len o formálnu spoluprácu. Na stole je aj konkrétny projekt.

“V spolupráci s partnermi v Maďarsku a Japonsku sa plánujeme zúčastniť projektu grbCube, flotily cubesatov pre zaznamenávanie a štúdium gamma zábleskov. Je to jedna z horúcich tém v astrofyzike. Jednalo by sa o 3U cubesaty, teda 30 centimetrové družice, so špeciálnym rozkladateľným detektorom. Vďaka tomu, že budeme poznať presnú polohu každého satelitu, z časovej odchýlky signálu zachyteného rôznymi družicami budeme následne vedieť určiť aj zdroj záblesku vo vesmíre. Pokiaľ sa nám tento projekt podarí uskutočniť, možno zaznamenáme aj zdroje pozorovaných gravitačných vĺn, a to by bol obrovský úspech. Aj tento pripravovaný projekt je ukážkou toho, že nanosatelity sa za posledné roky posunuli z roviny akýchsi študentských projektov na seriózne prístroje, ktoré môžu prinášať vedecky významné dáta a objavy”, povedal podpredseda SOSA a nositeľ myšlienky projektu, astrofyzik Norbert Werner.

SOSA sa už dlhodobo snaží vytvárať podmienky, aby mali študenti a odborníci príležitosť zapájať sa do podobných projektov a výskumov s vysokou pridanou hodnotou na Slovensku a aby tak nemuseli hľadať príležitosti za hranicami. Zároveň SOSA chce, aby sa zúročili skúsenosti a znalosti z vývoja 1. slovenskej družice skCUBE. Len nedávno STU, SOSA a Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach oznámili aj vytvorenie študentských inkubátorov v Bratislave a Košiciach. Tam budú môcť študenti, ale aj záujemcovia z radov verejnosti, získavať skúsenosti a zapájať sa do bežiacich ale i budúcich kozmických projektov.

“Cieľ projektu skCUBE nebol len jeden, aby Slovensko malo na orbite vlastnú družicu. Medzi dôležitejšie ciele radíme získanie skúseností a know-how z oblasti vývoja kozmických technológií a ich následné využitie v ďalších projektoch, rozvoj medzinárodných spoluprác  a projektov a v neposlednom rade motivácia mladých ľudí aby študovali technické smery. Zdá sa, a podpis memoranda je toho dôkazom, že väčšinu cieľov sme splnili ešte pred samotným štartom družice do kozmu“, dopĺňa Jakub Kapuš, líder projektu družice skCUBE.

Podpis memoranda na pôde univerzity Technion v izraelskej Haife. Zľava: Pini Gurfil, Asher Space Research Institute, rektor STU Robert Redhammer, predsedníčka SOSA Michaela Musilová, Avi Blasberger, Israel Space Agency Zdroj: Technion – Israel Institute of Technology

Družica skCUBE, po niekoľkých odkladoch spôsobených problémami s americkým nosičom Falcon 9, by mala vyletieť do kozmu tento rok.

Memorandum bolo slávnostne podpísané aj za prítomnosti Prezidenta SR Andreja Kisku a ďalších hostí z Izraelu a Slovenska. Hlavná iniciátorka vzniku memoranda, Dr. Michaela Musilová hodnotí začínajúcu spoluprácu veľmi pozitívne.

„Univerzita Technion je jedna za najlepších univerzít na svete a je veľmi silná vo vývoji kozmických technológií, menovite aj nanosatelitných technológií. Minulý rok som práve v týchto miestach viedla študentov počas Medzinárodnej vesmírnej univerzity (ISU) a zoznámila som sa s profesormi tejto univerzity a aj hlavou Izraelskej vesmírnej agentúry. Veľmi ocenili pokrok, ktorý v tejto oblasti na Slovensku spravila naša organizácia a navrhli spoluprácu. Som rada, že naše schopnosti, ktoré sme ukázali pri vývoji skCUBE, ale aj pri iných činnostiach SOSA, vnímajú v zahraničí takto pozitívne a vedú k rozvoju podobných medzinárodných spoluprác“, hovorí Michaela Musilová, predsedníčka SOSA.

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer, takisto považuje nanosatelitné technológie za trend. Pre TASR uviedol: „Podpísali sme trojstrannú zmluvu medzi Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity a Technionom. Na Slovensku je niekoľko mladých veľmi nadaných talentov, ktoré sa sami zorganizovali do Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a snažia sa robiť satelity, nanosatelity, čo je dnes trend v kozmických technológiách. Nemajú však na to dostatok zázemia, ktoré sme sa rozhodli im poskytnúť“.

Prevzaté z http://kozmonautika.sk