Mesto moreplavcov

Foto Pixabay

V súčasnosti využívame v bežnom živote množstvo potrebných informácií a údajov dodávaných z veľkého počtu vedeckých zdrojov. V minulosti však ľudia takýto komfort nemali.

Cestovatelia alebo moreplavci mali v minulosti len málo možností získať potrebné údaje pre svoje expedície. V praxi uplatňovali len skromné poznatky vtedajšej vedy, no vo veľkej miere im svojimi objavmi pomáhali hvezdári. Túto skutočnosť som si uvedomil, keď som sa v portugalskej metropole Lisabon prechádzal po nábreží neďaleko lodného prístavu na rieke Tejo – na úpätí malého návršia Tapada da Ajuda som uvidel hvezdáreň.

Určujúca astronómia

Vzťah hvezdárov a moreplavcov bol v dávnej minulosti veľmi tesný. Astronómia je jedna z najstarších vied a jej objavy v mnohých prípadoch pomáhali rozvoju cestovania a lodnej dopravy. Hvezdári, matematici či fyzici na základe svojich pozorovaní, výpočtov a výskumov prinášali stále nové poznatky. Dokázali, že Zem má tvar gule, rozdelili zemeguľu na poludníky a rovnobežky, určili póly a rovník, zdokonalili orientáciu na zemi, vysvetlili určovanie svetových zemepisných strán, uľahčili orientáciu na mori pomocou hviezd. Ako orientačný bod určili Polárku, ktorá označuje severný smer, zaviedli časové údaje, zostavovali mapy pozemských oblastí aj hviezdnej oblohy. Na lepšiu orientáciu rozdelili hviezdy symbolicky do 88 súhvezdí, ktorým dali mená mýtických bytostí, zvierat a vecí. Okrem toho vyvíjali rôzne prístroje a pomôcky, zostrojili ďalekohľad a množstvo ďalších vecí.
Dá sa povedať, že astronómia postupne získavala čoraz väčšmi na vážnosti a dôležitosti. Rozširovala ľudské poznanie, zvyšovala vedomostnú úroveň populácie a mnohé poznatky sa začali uplatňovať v praktickom živote ľudí. A to platí doteraz.

Strážca času

Lisabonská hvezdáreň (Observatório Astronómico de Lisboa) má značný historický, vedecký a spoločenský význam a plní úlohu národného centra pre astronómiu. Toto zariadenie bolo postavené podľa plánov známej pulkovskej hvezdárne v Rusku. Základný kameň výstavby bol položený v roku 1861 a prvé pozorovanie sa uskutočnilo v roku 1867. V súčasnosti hvezdáreň administratívne patrí pod Národné múzeum prírodných vied (Museu Nacional de História Natural e da Ciência) a veľmi úzko spolupracuje s Inštitútom astrofyziky a vesmírnych vied (Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), ktorý sídli priamo v areáli hvezdárne.
Observatórium má dobré prístrojové vybavenie a technické zabezpečenie, obhospodaruje veľkú knižnicu s cennými publikáciami a disponuje bohatým archívom, kde uchováva originálne artefakty – zápisky, poznámky, zákresy, grafy, protokoly a fotografie zo všetkých pozorovaní od roku 1905. Uskutočňuje bohatú odbornú činnosť a snaží sa vo veľkej miere spolupracovať aj s amatérmi a so širokou verejnosťou. To je aj dôvod, prečo Lisabonská hvezdáreň organizuje veľa zaujímavých podujatí v zmysle dvoch myšlienok – prispieť k astronomickej gramotnosti ľudí a priblížiť vedu verejnosti.
Lisabonská hvezdáreň plní okrem iných úloh aj jednu špecifickú – je akoby strážcom času. Ako jediná v Portugalsku má totiž právny mandát na udržiavanie správneho času v tejto krajine. Pomocou časových signálov sa správne údaje dostávajú na zmluvné miesta. Používatelia si tiež môžu prostredníctvom hvezdárne nastaviť správny čas, resp. porovnať čas na svojich zariadeniach s oficiálnym portugalským časom. Aby bolo meranie času čo najpresnejšie, hvezdáreň je vybavená atómovými hodinami, ktoré sú synchronizované so svetovými hodinami.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto Mgr. Peter Poliak