Mladé talenty v akcii

V rámci aktivít Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) sa chystá súťaž, v ktorej najlepší stredoškoláci riešia technické problémy, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú pre seba i svoju školu rôzne odmeny.

Súťaž s názvom BeREADY AWARDS pozostáva z päťtýždenného programu plného workshopov, odborných konzultácií a práce v tímoch na samotných riešeniach. Súťaž sa uskutoční v čase od 15. 11. do 18. 12. 2020 a celá bude prebiehať na špeciálnej digitálnej platforme. Okrem iného sa študenti na platforme naučia spolupracovať na projektoch v digitálnom priestore, čo je v súčasnosti kľúčovou konkurenčnou výhodou pri hľadaní si zamestnania po škole.

Rozvoj nápadov

SAIDE z každého kraja na Slovensku vyberie tri stredné odborné školy s technickým zameraním, a tak prepojí dokopy 24 rôznych škôl. Každá škola si určí svoj vlastný tím pozostávajúci zo štyroch maturantov – tím lídra a ďalších troch členov. Na výbere študentov, ktorí budú v programe dané stredné školy reprezentovať, sa budú podieľať len vedenia škôl. Výherný tím súťaže získa finančnú odmenu 1 500 eur, z čoho časť poputuje aj škole. V spolupráci s odborníkmi z praxe bude súťažiacim zadaný problém, na ktorého riešení môžu pracovať v čase osobného voľna, v prípade záujmu vedenia školy aj počas vopred vyhradeného školského času. Výstupom ich práce môže byť sformulovanie návrhu riešenia, prípadne vytvorenie samotného prototypu produktu, ktorý daný problém rieši. Výstupy sú preto len a len na šikovnosti členov daných tímov. Súťažiaci budú z technických odborov, študujúci napríklad elektrotechniku, počítačové systémy alebo programovanie strojov. Počas druhého týždňa programu študenti absolvujú workshop New Generation of Founders, čo je projekt vytvorený v programe Grow with Google. Cieľom projektu je podporovať rozvoj inovatívneho ekosystému na Slovensku prostredníctvom výučby praktických zručností a metódy Design Thinking, ktorú používajú aj zamestnanci Google na vývoj inovatívnych produktov a nápadov.

SAIDE

Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní je multisektorová platforma, kde sa najbystrejšie mysle z rôznych profesijných odvetví spájajú, aby inovovali spôsoby distribúcie vedomostí medzi generáciami. SAIDE sa zameriava na vývoj dlhodobo efektívnych riešení problémov vo vzdelávaní mládeže spojených s prebiehajúcimi zmenami v pracovnom prostredí. SAIDE Komunita je sieť partnerov, od študentov až po vedúcich pracovníkov z celej republiky, ktorí si odovzdávajú svoje nápady a spolupracujú na tvorbe kreatívnych riešení zameraných na výzvy, ktorým čelí súčasné vzdelávanie.

Vyhodnotenie online

Po tom, ako sa študenti naučia riešiť problémy týmto inovatívnym spôsobom, budú postupovať ďalšími odbornými workshopmi. Napríklad spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions využije svoje bohaté skúsenosti s výučbou digitálnych technológií vo svojom populárnom duálnom vzdelávaní a odovzdá študentom praktické know-how z oblasti IT. Tieto workshopy študentom pomôžu lepšie porozumieť danej problematike a zároveň si osvoja zručnosti a vedomosti využiteľné priamo v pracovnom prostredí. Po skončení týždňa workshopov budú mať študenti ďalší týždeň na to, aby vytvorili samotné riešenie zadaného problému. Následne porota vyberie osem najlepších tímov, ktorých riešenie bude najviac využiteľné v praxi. V piatok 18. decembra 2020 sa bude konať finálne online vyhodnotenie súťaže, kde odborní partneri súťaže budú opäť figurovať ako porota a vybrané tímy im budú prezentovať svoje nápady a riešenia. Porota na základe prezentácií vyberie finálneho víťaza súťaže. Ak vás priebeh tejto súťaže zaujíma, navštívte sociálne siete Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní a zistite, ako sa tímom darí a kto súťaž vyhrá.

SAIDE, foto Unsplash

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre