Mladí mechatronici v Trnave dokážu pripravenosť na povolanie

Stredoškoláci sa koncom marca stretnú v Trnave. V poradí piaty ročník súťaže Mladý mechatronik bude priestorom na ukážky vedomostí, zručností a samozrejme pripravenosti na povolanie.

Do finálového, celoštátneho kola postúpilo 22 najlepších stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov. Tí budú v dvojčlenných tímoch počas dvojhodinového časového limitu súťažiť v správnej montáži komponentov a príslušenstva. Súťažné dvojice vyriešia úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. „Z množstva čiastkových úloh sú tie náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók. Podľa jeho slov je dobré, že táto súťaž otvorí svoje brány širšej skupine, ako sú len súťažiaci a to tým, že „v pozícii pozorovateľov sa zúčastnia aj stredné odborné školy so svojimi žiakmi a tiež žiaci základných škôl, ktorých práve názorné ukážky a šikovnosť stredoškolákov môže motivovať pri výbere strednej školy,“ dodáva Michal Bartók.

Hlavným garantom súťaže, ktorá bude mať v tomto roku už svoj piaty ročník bude Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity.

Na celoštátnom kole súťaže Mladý mechatronik si zmerajú sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOS elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, ďalej z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ hutníckej sídliacej v Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy  Tvrdošín.

Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma túto súťaž ako možnosť stredoškolákov preukázať svoju pripravenosť na povolanie, nakoľko práve mechatronika je mimoriadne perspektívny odbor, na ktorý sa propagáciou povolania a vysokou mierou uplatniteľnosti sústreďujú aktivity ŠIOV v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy potrvá do októbra 2020.