Molekula regulujúca dýchanie

Novoobjavené molekuly sa viažu na molekuly CO2 a dávajú telu signál k nadýchnutiu.  

IIustrácia University of Warwick

Možno ste si niekedy položili otázku, prečo dýchame práve tak, ako dýchame – teda v niektorých situáciách len tak pomalšie či plytšie, v iných zhlboka a inokedy – najmä ak trpíme niektorou z respiračných chorôb – takpovediac sťažka. K odhaleniu mechanizmu, ktorý reguluje naše dýchanie, výrazne prispeli svojím nedávnym objavom vedci z britskej University of Warwick. Objavili molekulu – a nazvali ju molekula dýchania – ktorá deteguje hladinu oxidu uhličitého (CO2) v našej krvi a na základe zistenej úrovne aktivuje či reguluje proces dýchania. Dýchaním sa z krvi odstraňuje spomenutý škodlivý oxid a dostáva sa do nej kyslík. Novoobjavené molekuly, nazvané Connexin26 (Cx26), sa viažu na molekuly CO2 a pri dosiahnutí určitej koncentrácie naznačia nášmu telu, že máme vydýchnuť (zbaviť sa CO2) a nadýchnuť sa čerstvého, kyslík obsahujúceho vzduchu. Zmutované molekuly Cx26 priamo súvisia s mnohými vážnymi zdravotnými problémami, od vrodenej hluchoty cez respiračné problémy až po vážne syndrómy, negatívne ovplyvňujúce kožu, videnie a sluch. Identifikácia týchto mutácií a nájdenie spôsobu, ako prinavrátiť molekulám Cx26 pôvodnú funkčnosť, by mohlo viesť k efektívnej, cielenej a personalizovanej terapii, ktorá by spomenuté zdravotné ťažkosti potlačila a zlepšila tak kvalitu života postihnutých ľudí. Tím vedcov, ktorý vedie prof. N. Dale, dospel aj k zaujímavému zisteniu, že schopnosti objavenej molekuly viazať CO2 sa prispôsobujú citlivosti jednotlivých druhov živočíchov na tento plyn – napríklad organizmus vtákov, lietajúcich vo veľkých výškach, toleruje len nízke hladiny tohto plynu v krvi, zatiaľ čo v podzemí žijúci druh krýs toleruje oveľa vyššie hladiny.