Monitor súčasťou nohavíc

Brazílski vedci vyvinuli inteligentné nohavice s optickým vláknom umožňujúce monitorovať pohyb a detegovať aj neštandardné aktivity človeka.

Foto Arnaldo Leal-Junior, Federal University of Espirito Santo

Svetové štatistiky jednoznačne ukazujú, že počet obyvateľov našej planéty neustále narastá. Je to nielen v dôsledku vysokej natality v menej rozvinutých krajinách, ale aj pre nárast veku dožitia vo vyspelých i menej vyspelých krajinách. Predlžovanie veku znamená nárast podielu seniorov na celkovej populácii a súčasne zvyšovanie počtu chorých. Seniori častejšie trpia mnohými chorobami, ktoré vyžadujú trvalé sledovanie ich stavu.
Veľkú pozornosť si vyžadujú najmä takí, ktorí sú v podstate sebestační, ale majú problém s motorikou a udržiavaním rovnováhy. Ak však takýto senior napríklad zakopne a spadne, môže sa stať, že už sám nevstane a bude potrebovať pomoc. Je preto dôležité priebežne ho monitorovať. Osobného asistenta však nemôže mať každý a diaľkové optické monitorovanie každého seniora je zasa príliš nákladné a môže byť zneužité. S revolučným riešením takmer diskrétneho sledovania pohybov prišli nedávno výskumní pracovníci brazílskej Federal University of Espirito Santo.
Brazílsky tím vyvinul akési inteligentné nohavice. Tie majú na zadnej vnútornej strane zhora nadol upevnený pásik z optického vlákna. Ide o polymetyl-metakrylátové vlákno s priemerom jeden milimeter. Na vlákne je 30 snímacích miest pre obe nohy. Boli vytvorené tak, že na zvolených miestach sa odstránili malé plôšky povlaku vlákna. Keď sa v dôsledku pohybu človeka vlákno trošku ohne, zmení sa optický signál putujúci pozdĺž vlákna, čo umožní identifikovať príslušné oblasti vlákna. Naše inteligentné nohavice s optickým vláknom umožňujú detegovať také aktivity, akými sú napríklad sedenie, rýchla chôdza, pomalá chôdza, drepy, sedenie na kresle, sedenie na podlahe, kop dopredu a kop dozadu, vysvetlil vedúci tímu Arnaldo Leal-Junior. Vyhodnocovacia jednotka optických signálov je malá a zmestí sa do vrecka nohavíc. Ak táto jednotka vyhodnotí, že človek sa správa neštandardne, vyšle signál do monitorovacej ústredne.
Vývoj inteligentných nohavíc sa uskutočnil v rámci širšieho projektu vývoja asistenčných systémov, financovaného brazílskymi agentúrami FINEP a CNPq.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.