Monitoring sucha v pôde

Možno ste si už všimli na portáli SHMÚ, že vnikla novinka – stránka monitorujúca sucho.

Slovenský hydrometeorologický ústav v spolupráci s Českou akadémiou vied (menovite s Centrom výskumu globálnej zmeny – CzechGlobe) už predtým hodnotilo meteorologické sucho. Novinkou, ktorú pridali, je v rámci projektu Intersucho aj  monitorovanie intenzity pôdneho sucha. Ide o veľmi cennú aplikáciu, pretože konečne môžeme sledovať vývoj sucha na podrobnejšom priestorovom rozlíšení v rámci SR . Viac na [http://1url.cz/ftr6i].

Jozef Pecho

Komentáre