Monitorujte s nami nepôvodné organizmy

Aj vy ste sa už určite na prechádzkach prírodou alebo v meste stretli s rastlinou alebo živočíchom, ktoré pochádzajú z iného kontinentu. Sú všade okolo nás, rastú popri cestách, v okolí našich záhrad, žijú v našich riekach a úspešne sa vedia šíriť aj v prirodzených ekosystémoch. Tieto nepôvodné (a najmä invázne) druhy predstavujú v súčasnej dobe veľkého presunu tovaru a osôb rastúci problém. Mnohé z týchto rastlín úspešne súťažia s domácimi druhmi o živiny, svetlo alebo opeľovačov. Nepôvodné živočíchy sú zase potravoví konkurenti, či predátori. Ekonomické dopady nepôvodných organizmov nie sú zanedbateľné, niektoré rastliny sú úspešné poľnohospodárske buriny alebo alergény, môžu poškodzovať statiku stavieb alebo zvyšovať eróziu vodných brehov. Živočíchy zase môžu prenášať rôzne choroby a parazitov, alebo spôsobujú ekonomické škody pri chove rýb. Ich výskum a monitoring má preto v dnešnej dobe pre spoločnosť zásadný význam, ktorý bude do budúcna ešte narastať.

Poznať ich rozšírenie je prvým a nevyhnutným krokom na ceste k riešeniu tohto problému. Zber údajov o rozšírení často presahuje kapacity odborníkov. Preto sme sa inšpirovali podobnými iniciatívami významných vedeckých inštitúcií, ktoré stále častejšie zapájajú do zberu dát pre vedecké účely bežných občanov (dobrovoľníkov). Vytvorili sme systém Visitor, ktorý tvorí smartfónová aplikácia a webstránka. Aplikácia umožňuje ľuďom na prechádzkach v prírode alebo v meste veľmi jednoduchým a intuitívnym spôsobom zbierať a odosielať údaje o výskyte cieľových druhov. Tých je dokopy tridsať, pričom sme sa sústredili na druhy, ktoré sú v prírode dobre odlíšiteľné. Odoslané fotografie a údaje následne overia naši odborníci a schválené údaje sa zobrazia na našej webstránke. Tá okrem máp nazbieraných údajov obsahuje aj ďalšie informácie o skúmaných druhoch, ich fotografie, opisy, či spôsoby odstraňovania.

Ako dobrovoľníci takto máte možnosť bližšie sa zoznámiť s vedeckou prácou a zároveň prispieť svojou činnosťou k riešeniu tohto významného problému. Svojimi informáciami nám pomôžete lepšie spoznať túto nesmierne dynamickú skupinu organizmov. Ak sa chcete zapojiť, stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu, ktorá je zadarmo dostupná pre Android aj IOS. Link nájdete na našej stránke visitor.sav.sk. Pribúdať budú aj informácie o tom, ako presne údaje zbierať, nové poznatky získané v rámci projektu, ako aj ďalšie zaujímavosti o týchto organizmoch. Budeme vám vďační za všetky poznatky, ktorými do projektu prispejete, ako aj za všetky konštruktívne príspevky a nápady. Ak sa zapojíte do zberu dát, môžete navyše získať aj elektronické predplatné časopisu Quark. Takto chceme odmeniť najúspešnejších prispievateľov, ktorí medzi 29. 9. 2017 a 31. 10. 2017 do systému Visitor odošlú najviac správnych nálezov.

Pridajte sa k nám a monitorujte s nami nepôvodné organizmy!
Jana Podroužková Medvecká, Ladislav Pekárik