Na jazykoch záleží

Ovládanie dvoch alebo viacerých cudzích jazykov okrem vlastného materinského jazyka prináša ľuďom výhody nielen po spoločenskej stránke, ale aj po zdravotnej.

Ovládať cudzí jazyk už nie je nič výnimočné. Podľa výskumu Európania a ich jazyky riadeného Európskou komisiou je 54 % populácie žijúcej na území EÚ schopnej viesť konverzáciu v jednom cudzom jazyku, zhruba 25 % vo dvoch, zatiaľ čo len 10 % populácie sa dokáže vyjadriť v troch cudzích jazykoch. Tento výskum sa realizoval v roku 2012 a je veľmi pravdepodobné, že čísla sú v súčasnosti už o niečo vyššie. Viac ako polovica obyvateľov EÚ má dokonca zdravotné výhody oproti tým, ktorí ovládajú len svoju materinskú reč.

Miznúce kultúry

Vymieranie jazykov je dôležitý fenomén, ktorému sa, žiaľ, v súčasnosti venuje príliš malá pozornosť. Za jedno z možných riešení problému miznutia jazykov sa považuje multilingvizmus (viacjazyčnosť), teda stav, keď jedinec alebo spoločnosť komunikujú viacerými jazykmi. Špeciálnym prípadom multilingvizmu je bilingvizmus (dvojjazyčnosť). Človek, ktorý ovláda viacero jazykov (štyri a viac) sa volá polyglot. Znižujúce sa množstvo živých jazykov ochudobňuje kultúrnu rozmanitosť sveta. Jednotlivé jazyky totiž prinášajú špecifické spôsoby videnia, porozumenia, triedenia a nadväzovania vzťahov medzi ľuďmi. Podľa zistení vedcov približne každé dva týždne zmizne zo sveta jeden jazyk. Jazyky vymierajú podobne ako živočíšne druhy alebo rastliny – s posledným hovoriacim zahynie aj jazyk. Ide zväčša o jazyky malých kmeňov či národov. Tento stav má však negatívne globálne následky. Viaceré domorodé kmene majú napríklad bohatú skúsenosť s liečivými rastlinami alebo poznajú recepty na rôzne choroby. Všetky ich poznatky a skúsenosti sa môžu nenávratne stratiť, ak zaniknú spolu s nositeľmi jazyka. Odhaduje sa, že až 90 % jazykov na svete je ohrozených a v priebehu nasledujúcich 50 až 100 rokov úplne vymiznú.

Stretnutie polyglotov v Bratislave

Viacjazyčnosť zachraňuje

Je všeobecne známe, že tí, ktorí ovládajú cudzí jazyk, to majú ľahšie na trhu práce i na dovolenke, majú viac sebadôvery a priateľov alebo aspoň známych. Osvojením si cudzieho jazyka si tiež rozširujeme horizonty, keďže sme schopní bez komunikačných problémov spoznávať cudzie krajiny. Máme prístup k väčšiemu množstvu literatúry a ku konverzáciám s ľuďmi, ktorí môžu mať úplne iný pohľad na svet než my. Menej známym faktom však je skutočnosť, že ovládanie cudzieho jazyka vplýva aj na štruktúru a činnosť nášho mozgu, čo nám prináša aj zdravotné benefity . Podľa novej štúdie majú napríklad bilingválni pacienti po prekonaní mozgovej príhody dvakrát väčšiu šancu získať späť svoje normálne kognitívne funkcie než tí, ktorí hovoria len materinským jazykom. Dôvod spočíva tzv. kognitívnej rezerve. Táto rezerva predstavuje bohatú sieť prepojených neurónov – diaľnic, ktoré sú schopné zabezpečiť hustú premávku myšlienok napriek tomu, že niekoľko mostov už bolo zbúraných. V štúdii vedenej Dr. Suvarnom Alladim, profesorom neurológie Národného inštitútu mentálneho zdravia a neurovedy v Bangalore, vedci skúmali pacientov po prekonaní mŕtvice v meste Hyderabad. V tomto meste ľudia bežne ovládajú dva a viac cudzích jazykov. Výskum sledoval 608 pacientov po dobu dvoch rokov a porovnával 353 bilingválnych s 255 monolingválnymi pacientmi. Zistilo sa, že viac než 40 % bilingválnych pacientov malo po prekonaní mŕtvice normálne kognitívne funkcie v porovnaní s 20 % pacientov, ktorí ovládali len jednu reč. Dôvodom údajne je, že každodenné prepínanie z jedného jazyka do druhého buduje v mozgu viac neurónových spojení, ktoré pomáhajú nahrádzať tie, ktoré padli za obeť mozgovej príhode. Je však nutné uviesť, že výsledky výskumu neznamenajú, že bilingválni pacienti sa vyliečili a monolingválni nie. Osoby z oboch sledovaných skupín vykazovali rozsah kognitívnych výsledkov od úplného zotavenia až po trvalé následky.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 09/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Peter Baláž
Edukácia@Internet

Komentáre