Na plný LPG

Motoristov čoraz väčšmi zaujíma, ako ušetriť náklady za motorové palivá. Cena benzínu a nafty kolíše, no v konečnom dôsledku sa nezadržateľne zvyšuje. Celý motoristický svet hovorí o alternatívnych palivách. Jedným z nich je aj plyn.

V súčasnosti sa za alternatívne palivá považujú palivá nahrádzajúce konvenčné automobilové benzíny a motorové nafty. Medzi ne patria aj palivá rozširujúce spektrum konvenčných palív o environmentálne priaznivé formulácie. V roku 1992 sa však redefinoval pojem alternatívne palivo a odvtedy sa pod týmto pojmom rozumie ľubovoľné palivo neropného pôvodu. No ako náhrada za automobilové benzíny a motorové nafty sa ešte považujú aj skvapalnený ropný plyn (LPG – Liquified Petroleum Gas) a stlačený zemný plyn (CNG – Compressed Natural Gas). Aj tieto dve palivá majú však svoje výhody a nevýhody, a tak problematika týchto plynov ako palív je komplikovanejšia.

Ropný produkt

Foto LPG

V súčasnosti veľa motoristov hľadá spôsob, ako znížiť náklady na pohonné látky. Jednou z možností je nechať si prerobiť auto na LPG. Z ropy sa nevyrába len benzín či nafta, vedľajším produktom rafinácie je aj kvapalný ropný plyn. LPG je teda ropný produkt a ide o zmes, ktorú tvoria dva plyny: propán a bután. Prirodzene, že LPG má úplne inú kvalitu, než akú má propán-bután v bombách na varenie. LPG vzniká pri spracovaní ropnej suroviny. Je bez farby a chuti, a tak sa doň pridávajú zmesi, aby ho naše orgány zaregistrovali. Ako plyn je nejedovatý, nedýchateľný a má mierne toxické účinky. V plynnom skupenstve je ťažší ako vzduch, v kvapalnom zasa ľahší ako voda, a preto sa pri úniku usádza na najnižšie miesta. Keďže sú vlastnosti LPG veľmi podobné benzínu, predurčuje ho to na pohon motorových vozidiel. Je to palivo s veľmi priaznivými vlastnosťami, s ekvivalentným oktánovým číslom mierne vyšším ako 100. V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60 % propánu a 40 % butánu) a letná LPG zmes (40 % propánu a 60 % butánu).

Plyn ako kvapalina

Hoci ide o plyn, neuskladňuje sa v plynnom, ale v kvapalnom stave. Skvapalňuje sa stlačením pod tlakom asi 1,5 megapascalu alebo ochladením. Dôvod na stláčanie ropného plynu do podoby LPG je zásadný, keďže skvapalnením stratí ropný plyn značnú časť svojho objemu, je menej náročný na skladovacie priestory. Vo vozidle sa na jeho uchovávanie používa strednotlakový zásobník. Do motora sa však LPG väčšinou privádza v plynnom stave. Keďže pre motoristov sú najdôležitejšie distribučná sieť, cena a dojazd, skvapalnený ropný plyn sa na prvý pohľad javí ako vyhovujúce palivo, navyše vďaka nízkym emisiám sa LPG považuje za ekologicky čisté palivo. Aj napriek tomu, že litrová spotreba LPG je oproti benzínu vyššia asi o 15 až 20 percent, v porovnaní s bežnou prevádzkou benzínového motora je úspora asi 40 percent. Medzi ďalšie pozitíva patrí skutočnosť, že má pomerne širokú sieť čerpacích staníc v celej Európe.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R