Na telefón sa pozrieme 50-krát za deň

  • Približne 42 % ľudí nad 24 rokov sa snaží obmedziť používanie smartfónu.
  • Muži používajú mobil pri šoférovaní častejšie ako ženy.
  • Takmer 60 % žien sa v noci budí a skontroluje svoj smartfón.
  • Aké inteligentné aplikácie používame vo svojom mobile najčastejšie.

 

Smartfóny sú v súčasnosti čoraz rozšírenejšie. Očakáva sa, že do konca roka 2023 bude mať smartfón viac ako 90 % dospelých v rozvinutých krajinách, pričom smartfón bude vlastniť 85 % ľudí vo veku 55 – 75 rokov. Vyplýva to zo 17. vydania prieskumu „Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT)“, ktorý každoročne pripravuje spoločnosť Deloitte.

„Smartfóny sú dôležitou súčasťou nášho profesionálneho a osobného života, ale aj v tejto oblasti musíme hľadať viac rovnováhy a etikety, najmä v našom osobnom živote. To je však čoraz viac zložitejšie kvôli neustále sa zvyšujúcemu množstvu príležitostí, ktoré dynamicky rastúci ekosystém smartfónov ponúka,“ komentuje aktuálny stav Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte a odborník na digitálne technológie.

Snažíme sa obmedzovať používanie smartfónov

Zásadný údaj, ktorý prináša štúdia, hovorí, že v roku 2017 sa ľudia pozreli na svoj telefón v priemere 50-krát za deň. Približne 25 % dospelých na celom svete odhadlo tento počet na 50 alebo viackrát denne. Z mladistvých vo veku 18 až 24 rokov až 40 % uviedlo, že takto často využívajú svoje zariadenia.

V tejto súvislosti sa až 45 % dospelých a 58 % mladistvých vo veku 18 až 24 rokov vyjadrilo, že podľa ich názoru používajú smartfóny príliš často, a preto sa 42 % dospelých a 47 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10 % dospelých a 20 % mladých vo veku 18 až 24 rokov už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú zásadné rozdiely, a to nielen čo sa týka veku, ale aj pohlavia. Podľa údajov z roku 2017 si 49 % dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41 % mužov. Odborníci spoločnosti Deloitte predpovedajú, že v roku 2018 sa tieto údaje ešte mierne zvýšia.

„Je samozrejmé, že existujú rôzne rozdiely aj medzi vekovými skupinami, pričom napríklad mladší majitelia smartfónov používajú pravdepodobne svoje zariadenia aj v situáciách, keď by vôbec nemuseli. Objavujú sa však aj iné demografické rozdiely,“ hovorí M. Kopanič.

Smartfóny a iné činnosti

Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní nie je nijako škodlivé ani negatívne vnímané. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania svojho múdreho telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch.

Na druhej strane však existuje také používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje ich zdravie alebo zdravie iných ľudí. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15 % mužov oproti 11 % žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60 % žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Graf: Rozptyľujúce používanie telefónov počas rôznych aktivít

Aké inteligentné aplikácie používame najčastejšie?

Podľa prieskumu spoločnosti Deloitte, v ktorom sme sa respondentov pýtali na ich oboznámenie sa a na využívanie celého radu aplikácií s podporou AI (umelá inteligencia), ako najčastejšie používanú aplikáciu uvádzali prediktívny text, po ktorom nasledovali navigačné aplikácie.

Tiež je zaujímavé, že aplikácie na rozpoznávanie hlasu zaznamenali veľký nepomer medzi oboznámením sa a používaním. Očakávame, že keď sa kvalita aplikácií vďaka lepším algoritmom, dátovým súborom a hardvéru AI zlepší, budú používatelia čoraz viac využívať nástroje založené na AI.

V roku 2017 využila navigačné aplikácie jedna štvrtina majiteľov smartfónov. Očakávame, že tento podiel do roku 2023 prekročí 60 % z celkového počtu, a to vďaka osobnejším a rýchlejším návrhom (čiastočne kvôli integrovanému AI čipu, ktorý môže spoznať krok majiteľa zariadenia) a presnejším odporúčaniam (vzhľadom na lepší zber údajov a lepšiu schopnosť lokalizácie).

Odborníci spoločnosti Deloitte tiež predpokladajú, že v roku 2018 vytvorí viac ako jedna miliarda používateľov smartfónov obsah rozšírenej reality (augmented reality – AR) aspoň raz, pričom aspoň tristo miliónov používateľov ho bude vytvárať každý mesiac a desiatky miliónov dokonca každý týždeň.

Graf: Oboznámenie a používanie aplikácií s podporou umelej inteligencie